کد خبر: 76026 A

معرفی كتاب:

چكیده: «این کتاب مجموعه اشعار سابیر هاکا، شاعر جوان کرمانشاهی است که از سوی انتشارات نیماژ و در مجموعه پازل شعر امروز منتشر شده است.»

مجموعه شعر «می‌ترسم بعد از مرگ هم کارگر باشم»، اثر «سابیر هاکا» در کمتر از دو ماه به چاپ دوم رسید.

بر اساس اخبار دریافتی ایلنا، این کتاب مجموعه اشعار سابیر هاکا، شاعر جوان کرمانشاهی است که از سوی انتشارات نیماژ و در مجموعه «پازل شعر امروز» منتشر شده است. این کتاب در 72 صفحه و با قیمت 4هزار تومان منتشر شده است.
چند نمونه از اشعار این کتاب را در ادامه می خوانیم:

تنها جنگ می‌تواند قانون‌ها را تغییر بدهد

پدرم
برای لقمه نانی بخور و نمیر شب و روز کار می‌کرد
و معتقد بود
آبروی یک مرد در گروی این است که خانواده‌اش
گرسنه نماند
و بدترین کار یک دولت این است
که مردم‌اش گرسنه باشند!
کاش می‌شد قانون‌ها را تغییر داد
که کارگرها بتوانند نامزد ریاست جمهوری شوند


*
شاه توت

تا به حال
افتادن شاه‌توت را دیده‌ای؟
که چگونه سرخی‌اش را با خاک قسمت می‌کند
{هیچ چیز مثل افتادن دردآور نیست}
من کارگرهای زیادی را دیدم
از ساختمان که می‌افتادند
شاه‌توت می‌شدند!


*
حتی مارکس هم از بعضی کارگرها متنفر بود

کارگری شغل شرافتمندانه‌ای است
انسان نان بازوهایش را می‌خورد
هرچند خیلی وقت‌ها
گرسنه مانده‌ام
دروغ و ناسزا شنیده‌ام
بیکار بوده‌ام
اما هرگز حاضر نیستم
در ساختمانی کار کنم که قرار است
روزی بر سر در آن بنویسند:
زندان مرکزی

کتاب کارگری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر