کد خبر: 76054 A

در جلسه امروز مجلس تصویب شد:

چكیده: «به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق، به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی را مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری درخصوص پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام کنند، مورد بخشودگی قرار دهد.»

در جلسه امروز مجلس، بندی از بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 92 تصویب شد که بر اساس آن جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی به طور مشروط بخشیده می‌شود.

به گزارش ایلنا، با تصویب بند 64 مقرر شد به منظور تسهیل وصول مطالبات معوق (بدهی های قطعی تا اسفند ماه 1390)، به سازمان تأمین اجتماعی اجازه داده می شود جریمه حق بیمه کارفرمایان مدیون واحدهای صنفی، صنعتی و کشاورزی را مشروط به اینکه حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری درخصوص پرداخت یا تعیین تکلیف اصل حق بیمه اقدام کنند، مورد بخشودگی قرار دهد.

تامین اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر