کد خبر: 82536 A

رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر تهران:

چكیده: «مهارت آموزی توأم با کار آموزی در محیط واقعی کار مناسب‌ترین شیوه در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان بوده است که ایران نیز می تواند با توسعه آن در حل مشکل بیکاری موفق شود.»

 رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر واحد تهران راه تحقق تك رقمی شدن نرخ بیكاری كه دیروز مورد تاكید رئیس دولت یازدهم قرار گرفت را گسترش آموزش‌های فنی میان جوانان دانست.

رضا سعیدی در توضیح این مطلب به ایلنا گفت: توسعه آموزشهای مهارتی و فنی حرفه ای یكی از راه‌های تحقق تك رقمی شدن نرخ بیكاری است 

او با تاكید بر اینكه «مهارت آموزی» از مهمترین و عملی ترین راه های برون رفت از معضل بیکاری است، گفت: مهارت آموزی توأم با کار آموزی در محیط واقعی کار مناسب‌ترین شیوه در کشورهای پیشرفته از جمله آلمان بوده است که ایران نیز می تواند با توسعه آن در حل مشکل بیکاری موفق شود.

آموزش مهارتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر