کد خبر: 8416 A

فعالان صنفی كارگران ساختمانی تشریح كردند:

با توجه به اینکه کارگران ساختمانی با اتمام یک پروژه کاری، از یک کارگاه به کارگاه دیگری نقل مکان می‌کنند متاسفانه ناظرین بیمه‌ای تامین اجتماعی هنگام مراجعه به کارگاه در صورت نبودن آن کارگر وی را از لیست بیمه‌ای خارج می‌کنند.

رئیس انجمن صنفی بناهای سفت کار استان تهران از بی‌توجهی سازمان تامین اجتماعی در خصوص نظارت و همکاری انجمن‌های صنفی در روند صدور کارت مهارت جهت بیمه کارگران ساختمانی انتقاد کرد.

حسین ناطق با اشاره به ماده ۱۸ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به ایلنا گفت: طبق این قانون نظارت و صدور کارت مهارت کارگران ساختمانی بر عهده انجمن‌های صنفی است که متاسفانه با وجود عدم همکاری سازمان تامین اجتماعی، بسیاری از افرادی که به این کار اشتغال ندارند با سوء استفاده از سهمیه کارگران واقعی ساختمان، از سهمیه بیمه كارگران ساختمانی استفاده می‌كنند.

او همچنین در باره مشکلات کارگران ساختمانی در خصوص نظارت ناظرین بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی در کارگاه‌های ساختمانی تصریح کرد: با توجه به اینکه کارگران ساختمانی با اتمام یک پروژه کاری، از یک کارگاه به کارگاه دیگری نقل مکان می‌کنند متاسفانه ناظرین بیمه‌ای تامین اجتماعی هنگام مراجعه به کارگاه در صورت نبودن آن کارگر وی را از لیست بیمه‌ای خارج می‌کنند.

جلسه‌ای كه برگزار نشد

در ادامه احمد زارعی رئیس انجمن صنفی آسفالت کاران و عایق کاران با انتقاد از نحوه برخورد پرسنل بیمه‌ای تامین اجتماعی با کارگران ساختمانی اظهار داشت: طبق نامه شماره ۳۰۱۹/۹۱/۵۰۲۰ مورخه هفتم تیر ماه سال ۹۱ مدیر کل درآمد استان تهران به انجمن صنفی، قرار بود جلسه‌ای بین سازمان تامین اجتماعی با انجمن‌های صنفی جهت رفع برخی از مشکلات کارگران ساختمانی برگزار شود که تا به امروز این وعده عملی نشده است.

او در ادامه به همکاری سازمان تامین اجتماعی و فنی حرفه‌ای با انجمن‌های صنفی تاکید کرد و افزود: همکاری سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی حرفه‌ای با انجمن‌های صنفی در جهت شناسایی کارگران واقعی ساختمانی که می‌خواهند از مزایای بیمه‌ای استفاده کنند ضرورت دارد.

بیمه کارگران ساختمانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر