کد خبر: 91962 A

صبح امروز در شهرک قیامدشت رخ داد:

چکیده: «این حادثه صبح امروز زمانی رخ داد که دوچاه کن درحین حفر چاه فاضلاب در حیاط منزلی مسکونی در شهرک قیامدشت، به دلیل سست بودن خاک دیواره انباری چاه در عمق ۵ متری زمین مدفون شدند.»

سست بودن خاک دهانه چاه باعث مرگ یک کارگر مقتی در عمق چاه شد.

به گزارش ایلنا، این حادثه صبح امروز زمانی رخ داد که دوچاه کن درحین حفر چاه فاضلاب در حیاط منزلی مسکونی در شهرک قیامدشت، به دلیل سست بودن خاک دیواره انباری چاه در عمق ۵ متری زمین مدفون شدند.
بر اساس این گزارش، با حضور آتش نشانان بعد از جستجوی فراوان یکی از کارگران زنده از خاک خارج شد و کارگر دوم که در زیر آب فاضلاب چاه گرفتار شده بود جان خود را از دست داد.

حوادث کار حوادث کارگران مقنی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر