کد خبر: 99262 A

یک فعال مستقل کارگری طرح كرد:

چکیده: «برخلاف مصوبات غیرمنطقی و خلق الساعه‌ دولت قبلی در خصوص اعمال سیاست‌های تشویقی و تهدیدی برای ازدواج و تولید مثل مردم و مزدبگیران، مسئله افزایش سه ماهه مرخصی زایمان کارگران زن اقدامی معقول و منطقی برای تامین سلامت جامعه است که نباید متوقف شود».

یک فعال مستقل کارگری گفت: لغو افزایش مرخصی زایمان برای کارگران زن می‌تواند به چراغ سبزی برای اجحاف در سایر حقوق زنان تبدیل شود.

«پروین محمدی» با انتقاد از اقدام اخیر دولت مبنی بر متوقف شدن قانون مربوط به افزایش مرخصی زنان کارگر از ۶ ماه به ۹ ماه، به ایلنا گفت: کارگران زن چنانچه مادر باشند دارای سخت‌ترین شرایط کاری هستند.
وی بیان اینکه این سختی از همزمان شدن وظیفه مراقبت و تربیت فرزند با وظایف شغلی کارگر زن ناشی می‌شود، گفت: دوران بارداری و زایمان اوج سخت شدن شریط کار برای این گروه از کارگران است.
وی بابیان اینکه به رسمیت شناختن برخورداری کارگران زن از حق مرخصی زایمان گامی آغازین و مثبت در جهت تربیت نسل سالم محسوب می‌شود، گفت: با افزایش مدت مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه سلامت نسل آینده بیش از امروز تضمین خواهد شد.
این فعال مستقل کارگری افزود: داشتن نگاهی صرفا هزینه‌ای به افزایش مرخصی کارگران زن در درازمدت به زیان سلامت و شکوفایی جامعه است و شایسته نیست دولتمردان چنین دیدگاهی داشته باشند.
محمدی افزود: اینکه در محیط‌های کار، کارفرمایان تحت تاثیر مسائل اقتصادی به دنبال کاستن از حقوق کارگران هستند و در همین راستا سعی‌می‌کنند تا با اقداماتی چون اخذ تعهد و یا اخراج مانع ازدواج و بچه دار شدن کارگران زن بشوند، قابل مشاهده است اما نمی‌توان از دولتمردان که وظیفه سیاست گزاری و پیش بینی آینده را دارند توقع همراهی با آنان را داشت.
این فعال کارگری گفت: اگر دلیل توقف افزایش مرخصی زایمان کارگران زن نبود منابع مالی کافی برای پرداخت مستمری تامین اجتماعی است، دولت به عنوان متولی این سازمان وظیفه دارد تا با مدیریت صحیح منابع لازم را تهیه کند.
وی تاکید کرد: البته دولت نباید به عنوان مدیریت و تامین منابع از خدمات بیمه‌ای این سازمان بکاهد بلکه باید درصدد وصول مطالبات سازمان و جلوگیری از ریخت‌ و پاشهای بی‌موردی باشد که در بدنه این سازمان انجام می‌شود.
این فعال مستقل کارگری گفت: چنانچه دولت بخواهد برای همیشه جلوی افزایش مرخصی کارگران زن را بگیرد با این اقدام خود به کارفرمایان برای نقض حقوق کارگران به ویژه حقوق کارگران زن چراغ سبزنشان داده است.
محمدی افزود: برخلاف مصوبات غیرمنطقی و خلق‌الساعه‌ دولت قبلی در خصوص اعمال سیاست‌های تشویقی و تهدیدی برای ازدواج و تولید مثل مردم و مزدبگیران، مسئله افزایش سه ماهه مرخصی زایمان کارگران زن اقدامی معقول و منطقی برای تامین سلامت جامعه است.

کارگران زن مرخصی زایمان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر