کد خبر: 80260 A

یك فعال كارگری طرح كرد:

چكیده: «هرچند اشخاص فرصت طلب از تحریم‌ها به نفع منافع اقتصادی خود بیشترین استفاده را کرده‌اند، اما در ‌‌نهایت تاثیر اجتماعی این محدویت‌های اقتصادی در قالب کاهش و حتی توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، پایین آمدن سطح درآمد مزدبگیران، افزایش بیکاری موقت و دائمی نیروی کار و افزایش بهای کالاهای مصرفی در جامعه نمایان شده است.»

یک فعال مستقل کارگری گفت: حضور نمایندگان واقعی جامعه کارگری در کنفرانس سازمان جهانی کار (ILO) می‌توانست از شدت تبعات مخرب و غیر انسانی تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه طبقات محروم ایران بکاهد.

«کاظم فرج اللهی» با اعلام این مطلب به ایلنا گفت: امروز در نتیجه تشدید تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه ایران فشار زیادی به طبقات کم درآمد و مزد بگیر کشور وارد شده است.
وی بابیان اینکه در نتیجه اعمال این تحریم‌های غیر انسانی فعالیت بنگاه‌های اقتصادی با مشکل روبرو شده است، گفت: در نتیجه ادامه این وضع بخش مولد اقتصاد کشور با مشکل تامین مواد اولیه، دسترسی به دانش نوین مواجه شده است و بسیاری از كارگران شغل خود را از دست داده‌اند.
به گفته فرج اللهی، در شرایط تحریمی ادامه فعالیت اقتصادی در بخش صنعت به ویژه صنایع بالادستی و پایین دستی نساجی، فلزی، مواد غذایی و دارویی با مشکل روبرو شده است که در نتیجه به امنیت اقتصادی و اجتماعی نیروی انسانی شاغل در این قسمت از اقتصاد کشور نیز لطماتی وارد شده‌ است.
این فعال صنفی کارگری افزود: هرچند اشخاص فرصت طلب از تحریم‌ها به نفع منافع اقتصادی خود بیشترین استفاده را کرده‌اند، اما در ‌‌نهایت تاثیر اجتماعی این محدویت‌های اقتصادی در قالب کاهش و حتی توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، پایین آمدن سطح درآمد مزدبگیران، افزایش بیکاری موقت و دائمی نیروی کار و افزایش بهای کالاهای مصرفی در جامعه نمایان شده است.
این فعال اقتصادی گفت: هرچند از بعد سیاسی و اقتصادی این وظیفه نمایندگان بخش دولتی و کارفرمایی است که از فرصت نشست سازمان جهانی کار برای بهبود وضعیت کشور استفاده کنند، اما در بخش اجتماعی این وظیفه بر عهده تشکلهای مستقل صنفی کارگری گذاشته شده است.
وی گفت: چنانچه نمانیدگان گروه کارگری ایران در اجلاس سازمان جهانی کار، خاستگاه صنفی داشته باشند می‌توانند با انعکاس واقعیت‌های اجتماعی تبعات غیر انسانی تحریم‌های اقتصادی وضع شده بر علیه ایران را منعکس کنند و از موضع انسانی هیات‌های شرکت کننده در اجلاس را با خود همراه کنند.
وی گفت: تشکل‌های واقعی کارگری چون بطور مستقیم با بدنه کارگری در تماس هستند می‌توانند آمار دست اولی را از اخراج‌ کارگران، تعطیلی کارخانه‌ها، کاهش قدرت خرید مزدبگیران و افزایش آسیب‌های اجتماعی در میان قشر آسیب پذیر تهیه کنند.

تشکل مستقل صنفی ILO 2013
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر