کد خبر: 83150 A

در منطقه باسك:

چكیده: «صاحبان جدید ساختمان این کارخانه به دلیل اجاره‌های پرداخت نشده، حکم تخلیه آن را از دادگاه گرفته بودند و کارگران کارخانه هم که از ماه ژانویه گذشته حقوقی نگرفته‌اند، آن را اشغال کردند.»

پلیس منطقه باسک اسپانیا حدود ۷۰ تن از کارکنان شرکتی را که از یک ماه پیش در اعتصاب بوده و کارخانه را به اشغال خود درآورده بودند، از محل بیرون کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از یورونیوز، عملیات پلیس پس از حدود سه ساعت با شکستن درب کارخانه توسط پلیس و اخراج معترضان پایان یافت.
صاحبان جدید ساختمان این کارخانه به دلیل اجاره‌های پرداخت نشده، حکم تخلیه آن را از دادگاه گرفته بودند اما کارگران کارخانه هم که از ماه ژانویه گذشته حقوقی نگرفته‌اند، آن را اشغال کرده بودند.
خانواده‌های کارگران نیز که در مقابل ساختمان حاضر بودند، در اعتراض به این اوضاع، با پلیس درگیر شدند.

اخراج کارگران کارگران اسپانیایی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر