کد خبر: 99397 A

در پی تجمع كارگران بخش عمومی رخ داد:

چكیده: «اعضای اتحادیه‌های کارگری بخش عمومی ترکیه پس از تجمع در مقابل وزارت کار این کشور در اعتراض به توافق بین دولت ترکیه و سندیکای کارگران بخش دولتی خواستار لغو این توافقنامه شدند.»

پلیس آنکارا با پرتاب گاز اشک آور و استفاده از ماشین‌های آب پاش مانع از راه پیمایی اعضای اتحادیه‌های کارگری بخش عمومی ترکیه در خیابان‌های مرکزی این شهر شد.

بر اساس گزارش دریافتی ایلنا، اعضای اتحادیه‌های کارگری بخش عمومی ترکیه پس از تجمع در مقابل وزارت کار این کشور در اعتراض به توافق بین دولت ترکیه و سندیکای کارگران بخش دولتی خواستار لغو این توافقنامه شدند.
اعضای اتحادیه‌های کارگری بخش عمومی ترکیه پس از قرائت بیانیه‌ای در مخالفت با توافق صورت گرفته خواستار راه پیمایی به سمت خیابان‌های مرکزی شهر آنکارا شدند.
پلیس در پی این اقدام با پرتاب گاز اشک آور و استفاده از ماشین‌های آب پاش معترضان را متفرق کرد.

کارگران اروپا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر