کد خبر: 17445 A

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در بازدید از غرفه ایلنا؛

شهرداری به عنوان تنها مسئول نوسازی بافت‌های فرسوده توانسته است کلان شهر تهران را در مقایسه با سایر کلان شهرهای کشور در بهترین جایگاه حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده قرار دهد.

ایلنا: مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با بیان عملکرد دولت در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده فقط گفتاری بوده است و در مرحله اجرا حاصلی را نداشته افزود: متاسفانه علی رغم تکالیفی که در این بخش وجود دارد ما شاهد هیچ اتفاقی در این بخش نبوده‌ایم.

علیرضا جعفری در بازدید از غرفه ایلنا در پاسخ به روند نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: بافت‌های فرسوده شهر تهران یکی از مولفه‌های مساله ساز امروز این شهر است که برای جریان نوسازی بافتهای فرسوده ما نیازمند دو رویکرد تشویق و حمایت مردم در نوسازی بافت‌های فرسوده هستیم.

وی در رابطه با تشویق مردم در بازسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده افزود: راهبرد اولیه ما در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده این است که متولیان مجوزهای ساخت و ساز که شهرداری تهران است وارد میدان شود و با نگاه تشویقی وارائه تسهیلات مردم را به سمت نوسازی بافت‌های فرسوده هدایت کند.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران ادامه داد: عملکرد شهرداری در زمینه تشویق مردم قابل توجه بوده است به طوری که در روند صدور پروانه‌ها سه برابر رشد داشته‌ایم ولی در کنار این راهبرد باید حمایت‌های مالی افزایش پیدا کند و به اندازه‌ای باشد که فرد از بعد هزینه و اقتصاد امکان بازسازی را داشته باشد.

وی به اهمیت حمایت‌های مالی در نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره کرد و گفت: سازمان‌های دولتی به عنوان متولیان اصلی این امر باید درکنار کار قرار بگیرند تا جریان نوسازی را با حمایت‌ها و تسهیلات مالی با ارتقا روبرو کند.

جعفری ضمن اشاره به تهدیدات بالفعل و بالقوه بافت‌های فرسوده تاکید کرد: برای نوسازی و شکل‌گیری این جریان ما نیازمند هم افزایی توان مدیریتی هستیم چراکه امروز بار نوسازی بافت‌های فرسوده تنها به دوش شهرداری تهران است به همین علت سرعت مورد انتظاری که برنامه پنجم توسعه با عنوان ۱۰ درصد نوسازی سالانه تکلیف کرده بود محقق نشده است.

وی ادامه داد: شهرداری به عنوان تنها مسئول نوسازی بافت‌های فرسوده توانسته است کلان شهر تهران را در مقایسه با سایر کلان شهرهای کشور در بهترین جایگاه حوزه نوسازی بافت‌های فرسوده قرار دهد. لذا با تامین حمایت‌ها و تسهیلات مالی دولت در کنار عملکرد شهرداری می‌توان به سرعت و شیب مناسب نوسازی دست پیدا کند.

وی در رابطه با حمایت‌های مالی دولت در حوزه بافت‌های فرسوده تاکید کرد: امسال گزارش‌هایی مبنی بر اختصاص ظرفیت و بودجه دراین بخش ویژه شهر تهران دیده شد اما تا امروز در مرحله اجرا موفقیتی نداشته‌ایم.

وی با بیان اینکه عملکرد دولت در زمینه نوسازی بافت‌های فرسوده فقط گفتاری بوده است و در مرحله اجرا حاصلی را نداشته افزود: متاسفانه علی رغم تکالیفی که در این بخش وجود دارد ما شاهد هیچ اتفاقی در این بخش نبوده‌ایم.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در رابطه با مصالح ساختمانی نوسازی بافت‌های فرسوده تاکید کرد: با افزایش قیمت مصالح که امروز با آن روبرو هستیم شاهد عدم استقبال مردم از نوسازی بافت‌های فرسوده‌ایم و این گرانی خود یکی از موانع در روند نوسازی بافت‌های فرسوده محسوب می‌شود.

جعفری در رابطه با تسهیل ارائه جواز برای نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: با راه اندازی ۶۰ دفتر خدمات نوسازی بافت‌های فرسوده با رویکرد مدیریت اجتماعی در بافت‌ها جریان درخواست صدور پروانه را در شهرداری تهران کاملا فعال کرده‌ایم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر