کد خبر: 20403 A

تابش فر:

اهمیت این نمایشگاه در تغییر رویکرد نظام مدیریت شهری و روستایی است اما باید از تغییراتی که در سایر نقاط دنیا در مدیریت شهری ایجاد شده است بهره گیری کنیم.

ایلنا: قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور گفت: اهمیت نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دست آوردهای شهرداری های سراسر کشور در تغییر رویکرد نظام مدیریت شهری و روستایی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامحسین تابش فر قائم مقام سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور در سومین نمایشگاه جامع مدیریت شهری و دست آوردهای شهرداری های سراسر کشور گفت: ایجاد نمایشگاه به معنای جاری شدن مدیریت دانایی است ولازم است در این راه تجربیات منتقل شود.

وی گفت: وقتی این نمایشگاه پایه ریزی شد در ابتدا 50 شرکت مراجعه کننده داشت و در دومین نمایشگاه به 120 شرکت افزایش پیدا کرد و امروز در سومین نمایشگاه 320 شهرداری 50 دهیاری و 67 شرکت بنیان دانش شرکت کردند.

وی افزود: اهمیت این نمایشگاه در تغییر رویکرد نظام مدیریت شهری و روستایی است اما باید از تغییراتی که در سایر نقاط دنیا در مدیریت شهری ایجاد شده است بهره گیری کنیم.

وی افزود: سند چشم انداز و برنامه پنجم توسعه به عنوان اسناد بالادستی مورد توجه ما است و ما در این نشست های تخصصی باید به راهکارهای لازم دست پیدا کنیم.

وی در پایان گفت: شهرداری ها بیش از این با پرسنلی مواجه بودند که دانش کافی نداشتند واین بار پرسنلی نفس شهرداری ها را گرفته بود اما ما توانستیم این وضعیت را اصلاح کنیم و دانش و علوم مدیریت شهری را به شهرداری ها منتقل کنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر