کد خبر: 2267 A

طی چند ماهه اخیر، طرح‌های ترافیکی در بزرگراه‌های شهید یاسینی و شهید باقری صورت گرفته تا تردد شهروندان در شبکه بزرگراهی منطقه به عنوان ورودی شرق تهران با ایمنی بیشتری صورت بگیرد.

ایلنا:‌در راستای ایمن سازی شبکه بزرگراهی شرق تهران، معاونت حمل و نقل و ترافیک منطقه ۱۳اقدام به ساماندهی بزرگراه شهید دوران کرد.

به گزارش ایلنا، سیروس میلانی، معاون حمل و نقل ترافیک منطقه ۱۳ گفت: در این طرح ترافیکی عملیات عمرانی انجام و نسبت به ایمن سازی مسیر بزرگراهی با نصب انواع تجهیزات ترافیکی اقدام شد.

به گفته وی این طرح در قالب نصب گاردریل، تابلو‌های (هشدار دهنده، اخباری، انتظامی) اجرای اصلاح هندسی، جمع آوری نرده و نصب نیو جرسی به منظور ساماندهی مسیر، نصب چراغهای راهنمایی و رانندگی، بنر و تابلو‌های هدایت مسیر، روکش آسفالت صورت گرفته است.

میلانی با اشاره به ایمن سازی بزرگراه‌ها در منطقه ۱۳ تصریح: طی چند ماهه اخیر، طرح‌های ترافیکی در بزرگراه‌های شهید یاسینی و شهید باقری صورت گرفته تا تردد شهروندان در شبکه بزرگراهی منطقه به عنوان ورودی شرق تهران با ایمنی بیشتری صورت بگیرد.

معاون حمل و نقل ترافیک منطقه ۱۳، احداث پهلوگاه، تعمیر وتجهیز پل‌های عابرپیاده، اصلاح هندسی مسیر‌های عبور معبر شهید دوران، بزگراه شهید یاسینی را از دیگر طرح‌های ترافیک عنوان کرد که در منطقه ۱۳ اجرا شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر