کد خبر: 37070 A

قائم مقام امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران:

روزانه تعداد قابل توجهی از تماس‌های 1888 مربوط به ایده‌‌های مردم است كه در سه بخش ایده‌های ملی، منطقه ای و محلی است.

ایلنا:‌ قائم مقام معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران گفت:‌ عمده كارهای شهرداری تهران بر اساس ایده‌های مردم شكل می‌گیرد و شاید مردم این را به طور مستقیم حس نكنند.

به گزارش ایلنا، میثم امرودی با بیان اینكه برگزاری جشنواره برترین ایده های محلی فرصتی را ایجاد می‌كند تا مردم نظرات و ایده‌ها خود را با هدف مشارکت در اداره بهتر امور شهر ارائه دهند، اظهار كرد‌: ما نیز در مدیریت شهری از این نقطه نظرات برای راهبری امور شهری استفاده می‌كنیم.

وی با بیان اینكه فضا برای ارائه نظرات شهروندان از دو كانال فراهم شده است، تاكید كرد‌: شهروندان ایده‌های خود را در تمامی سال از طریق كانال 1888 و سرای محلات در اخیتار مدیریت شهری قرار می‌دهند این ایده‌ها بررسی و كارشناسی می‌شود تا در صورت قابلیت اجرا در سطح ملی و حتی فرامحلی عملیاتی شود.

به گفته قائم مقام امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران عمده كارهای شهرداری بر اساس ایده‌های مردم شكل می‌گیرد و شاید مردم این را به طور مستقیم حس نكنند اما روزانه تعداد قابل توجهی از تماس‌های 1888 مربوط به ایده‌‌های مردم است كه در سه بخش ایده‌های ملی، منطقه ای و محلی است.

امرودی سیستمی ترین نوع دریافت ایده‌های را در 1888 اعلام كرد و افزود:‌ جشنواره بام فضایی ایجاد می‌كند تا ایده‌ها به صورت متمركز جمع آوری شود و نسبت به آنها كار كارشناسی صورت گیرد.

مشاور شهردارتهران با اشاره به ظرفیت‌های موجود در سرای محلات، تصریح كرد:‌ ایده‌های شهروندان به صورت مستقیم در سرای محلات جمع‌آوری و توسط هیات امنای 13 نفری هر محله كه متشكل از افراد اهل فن محله، بررسی می‌شود و در صورت تایید اعتبار مورد نیاز به آن تخصیص می‌یابد تا در محله اجرایی شود.

وی همچنین گفت:‌ هم زمان با دومین دوره جشنوراه بام شهر بخشی از ایده‌هایی كه مردم در دوره قبل پیشنهاد دادند و به نتیجه رسیده و در محلات به اجرا درآمده است به نمایش گذاشته می‌شود.

امرودی در پایان اظهار كرد: چهره كنونی شهر تهران بیانگر این مهم است كه شهر تهران با كار جمعی نه فردی اداره می‌شود كار جمعی كه مطابق با ذائقه شهروندان و كشش سطح منابع تهران است.

شایان ذکر است شهروندان برای شرکت در دومین جشنواره برترین ایده های محلی "بام شهر" می توانند تا 15 بهمن به سراهای محلات مراجعه و با اخذ فرم شرکت در جشنواره، ایده ها، ابتکارات و اختراعات شهری خود را به مدیریت شهری ارائه نمایند.

جشنواره بام
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر