کد خبر: 37182 A

مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران خبر داد:

برخی از مناطق با توجه به معیارهای مشخص شده به این منظور در اولویت بالاتری برای ساخت و سازهای بلند مرتبه قرار دارد که به زودی مشخص خواهد شد.

ایلنا: مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران از تدوین ضوابط و مقررات برای بلند مرتبه سازی در سطح پایتخت خبر داد و گفت: با تعیین معیارهای خاصی به این منظور محدوده‌های مورد نظر برای بلند مرتبه سازی مشخص خواهد شد.

به گزارش ایلنا، مجید پاکساز با بیان این مطلب اظهار داشت: طرح مکان یابی و تدوین ضوابط مقررات برای ساختمان‌های بلند مرتبه در حال مراحل پایانی است و معیارهای ویژه‌ای به این منظور در دست بررسی است.

وی افزود: برخی از مناطق با توجه به معیارهای مشخص شده به این منظور در اولویت بالاتری برای ساخت و سازهای بلند مرتبه قرار دارد که به زودی مشخص خواهد شد.

مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران خاطر نشان کرد: با توجه به استانداردهای جهانی و عیارهای مربوط به عدم ساخت و ساز بلند مرتبه، در برخی محدوده‌ها قطعا بلند مرتبه سازی ممنوع خواهد بود.

پاکساز همچنین با اشاره به وضعیت تدقیق نقشه‌های طرح تفصیلی جدید تهران در سال اول اجرای این طرح اظهار کرد: تدقیق نقشه‌های طرح تفصیلی جدید شهر تهران در مقیاس یک دو هزارم در حال انجام است و کارگروه‌های فنی و کار‌شناسی با دقت این کار را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام شده در تدقیق طرح تفصیلی جدید شهر تهران گفت: عموماً در کارگروه‌های کار‌شناسی بیشتر تغییرات پهنه‌هایی بررسی می‌شود که هم اکنون در مناطق امکان تحقق آن‌ها کم است و یا اینکه دارای حقوق مکتسبه هستند و یا مغایرت بین میزان و نوع تقاضای شهروندان با پهنه‌های طرح تفصیلی وجود دارد.

به گفته مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران، این گروه‌های کار‌شناسی از ادارات کل شهرسازی و طرح‌های شهری، تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه، دبیرخانه کمیسیون ماده ۵، سازمان نوسازی شهر تهران و مشاور طرح تفصیلی و همچنین مدیریت ارشد شهرداری‌های مناطق تشکیل شده است و به بررسی و تدقیق طرح تفصیلی جدید شهر تهران در سال اول اجرای آن می‌پردازد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر