کد خبر: 42450 A

مدیرکل معماری معاونت شهرسازی شهرداری تهران در گفت‌وگو با ایلنا: ‌

نمی‌توان برای نما ضوایط ۱۰۰ درصدی نوشت چراكه نمای ساختمان موضوعی سلیقه‌ای است و بخش عمده آن معماری زیبا‌شناسی است ما تنها باید ضوابط را در قالب باید و نباید تدوین کنیم.

ایلنا:‌ مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران گفت‌: برخی از نماهای شیشه‌ای از جنس خوبی برخوردارند و نمی‌توان گفت که نماهای شیشه‌ای خطر جدی در زمان وقوع حوادث است.

جواد کریمیان اقبال در گفت‌وگو با ایلنا، درباره نگرانی از نماهای شیشه‌ای ساختمان‌ها در وقوع حوادث غیر مترقبه همچون زلزله، اظهار کرد: ‌آماری از خطرناک بودن نمای ساختمان‌ها در زمان وقوع حوداث نداریم و نمی‌توانیم درصدی را اعلام کنیم.

وی ادامه داد: از آنجا که از ابتدا نسبت به نمای ساختمان‌ها کنترل نداشتیم و ضابطه‌ای در این زمینه وجود نداشت لذا عملا نمای ساختمان‌ها کنترل نشده است و آماری در دست شهرداری یا سایر نهادهای مرتبط وجود ندارد.

مدیرکل معماری و ساختمان معاونت شهرسازی شهرداری تهران با بیان اینکه به صراحت نمی‌شود گفت که نمای شیشه‌ای ساختمان‌ها در زلزله یا هر حادثه دیگر خطرناک هستند، تصریح کرد: ‌ باید سنجش کنیم که مواد، مصالح و شیشه‌ای که در نمای ساختمان‌ استفاده می‌شود، از چه جنسی است آیا استاندارد هستند یا نه؟!

وی ادامه داد: برخی از نماهای شیشه‌ای از جنس خوبی برخوردارند و نمی‌توان گفت که نماهای شیشه‌ای خطر جدی در زمان وقوع حوادث است.

به گفته کریمیان اگر در نما از مصالحی متناسب با تکنولوژی و اقلیم و شرایط محیطی استفاده شود نباید نگرانی در بعد نمای ساختمان وجود داشته باشد اما متاسفانه به دلیل نبود ضوابط، اشکالات زیادی در این بخش دیده می‌شود.

وی با بیان اینکه نمی‌توان برای نما ضوابط ۱۰۰ درصدی نوشت، افزود: نمای ساختمان موضوعی سلیقه‌ای است و بخش عمده آن معماری زیبا‌شناسی است ما تنها باید ضوابط را در قالب باید و نباید تدوین کنیم و مابقی کار را به طراحان واگذار کنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر