کد خبر: 43304 A

مرتضی طلایی:

مدیریت شهری نیز بر اساس یک نیاز سنجی از خواسته‌ها و مسائل گوناگون مردم و تطبیق این نیازسنجی با اصول و چارجوب حاکم، حرکت می‌کند برای نمونه برپایی سامانه‌های نشاط در محلات به دلیل درخواست مردم است.

ایلنا:‌ رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران، گفت: ‌ بالا‌ترین سطح مشارکت مردم در مدیریت شهر تهران در حال تحقق یافتن است چرا که محلات با ایده‌های شهروندان اداره می‌شود.

به گزارش ایلنا، مرتضی طلایی، با بیان اینکه عمده مباحث فرهنگی و اجتماعی شورا‌ها به نقطه نظرات شهروندان بر‌می‌گردد، افزود: بسیاری از مصوبه‌ها و طرح‌های کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ریشه در درخواست‌ها و نظرات شهروندان دارد.

وی ادامه داد: مدیریت شهری نیز بر اساس یک نیاز سنجی از خواسته‌ها و مسائل گوناگون مردم و تطبیق این نیازسنجی با اصول و چارجوب حاکم، حرکت می‌کند برای نمونه برپایی سامانه‌های نشاط در محلات به دلیل درخواست مردم است.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران با بیان اینکه در مجموع نظرات و ایده‌های شهروندان به خوبی در مدیریت شهری اعمال می‌شود، تصریح کرد: هم‌اکنون در تمامی محلات شهر تهران، سرا و امنای محله وجود دارد و بودجه فرهنگی و اجتماعی محلات همراه با فضا و سرانه فرهنگی در اختیار هیات امنای محله‌ها قرار گرفته است.

طلایی خاطرنشان کرد: ‌ نیاز‌ها و درخواست‌های شهروندان در محلات در سرای محلات شناسایی و بررسی می‌شود و متناسب با این نیاز‌ها محلات مدیریت می‌شود.

وی با استقبال از فراخوان بر‌ترین ایده‌های محلی گفت: ‌ هم‌اکنون بالا‌ترین سطح مشارکت مردم در اداره شهرشان در محلات متناسب‌ها با درخواست‌ها و ایده‌های شهروندان عملیاتی می‌شود این مساله بیانگر ساختار منسجم مدیریتی در شهر است.

شهروندان برای شرکت در دومین جشنواره بر‌ترین ایده‌های محلی «بام شهر» می‌توانند تا پایان بهمن به سراهای محلات مراجعه و با اخذ فرم شرکت در جشنواره، ایده‌ها، ابتکارات و اختراعات شهری خود را به مدیریت شهری ارائه نمایند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر