کد خبر: 63213 A

حسن بیادی:

اگر چمران برای ریاست جمهوری شركت كرد و رای آورد با وی به دولت نمی‌روم چراكه شوراها را بیشتر از دولت دوست دارم.

ایلنا: نایب رئیس شورای شهر تهران، گفت: انتخابم به عنوان رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری چمران را تكذیب نمی‌كنم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حسین بیادی پس از ثبت نام برای دور چهارم شوراها در فرمانداری تهران، درباره انتخابش به عنوان رئیس ستاد انتخابات مهدی چمران در ریاست جمهوری، اعلام كرد:‌ من هیچ جا اعلام نكردم كه رئیس ستاد انتخابات ریاست جمهوری مهدی چمران، هستم اما این مساله را نیز تكذیب نمی‌كنم.

وی با بیان اینكه آقای چمران هنوز  آمدنش برای ریاست جمهوری را اعلام نكرده است، تاكید كرد:‌ اگر چمران تصمیم بگیرد كه غیر از شوراها برای ریاست جمهوری نیز كاندیدا می‌شوند، من به عنوان مرید ایشان به وی كمك خواهم كرد.

نایب رئیس شورای شهر تهران، در پاسخ به اینكه در صورت انتخاب چمران به عنوان رئیس جمهور آیا با وی به دولت می‌روید یا نه، گفت: من شوراها را دوست دارم و اگر چمران برای ریاست جمهوری شركت كرد و رای آورد با وی به دولت نمی‌روم چراكه شوراها را بیشتر از دولت دوست دارم.

انتخابات شوراها
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر