کد خبر: 63370 A

اعتبارات مصوب ردیف‌های متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در سال ۹۱مبلغ ۴۱۴میلیارد ریال است که از این میزان نزدیک به ۸۰درصد، رقمی معادل ۳۲۹میلیارد ریال واریز شده است.

ایلنا: ‌ معاون بودجه دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران با اعلام رقم کل بودجه استان در سال گذشته، گفت: در سال ۹۱ سهم استان از اعتبارات بودجه کشور مبلغ ۹۳۳۴ میلیارد ریال است که از این مقدار به میزان ۶۲و نیم درصد، رقمی بالغ بر ۵۸۳۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

به گزارش ایلنا، احمد قاسمی با اشاره به تخصیص ۱۰۰درصدی اعتبارات هزینه‌ای مصوب استان، گفت: مبلغ ۲۶۳۴ میلیارد ریال، تا پایان سال گذشته پرداخت شده است.

وی در خصوص اعتبارات هزینه‌ای متفرقه در استان تهران گفت: این اعتبار به مبلغ ۱۰۱۳میلیارد ریال است که ۷۶درصد آن تخصیص یافته است.

قاسمی از تخصیص اعتبارات تملک دارایی هایی‌های سرمایه‌ای استانی و ملی استانی شده به شرح زیر خبر داد: با تخصیص ۲۵درصدی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرحهای استانی و تخصیص ۵۷درصدی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای طرحهای ملی استانی شده به ترتیب مبلغ ۶۹۵میلیارد ریال و مبلغ ۱۳۹۹میلیارد ریال در پایان سال ۱۳۹۱به دستگاههای اجرایی پرداخت شده است.

معاون بودجه دفتر برنامه ریزی و بودجه استانداری تهران گفت: اعتبارات مصوب ردیف‌های متفرقه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در سال ۹۱مبلغ ۴۱۴میلیارد ریال است که از این میزان نزدیک به ۸۰درصد، رقمی معادل ۳۲۹میلیارد ریال واریز شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر