کد خبر: 67264 A

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران:

زمانی در یک کوچه تعدادی خانوار کم یا زیاد کنار هم بودند و زندگی شهری را با یکدیگر تجربه می‌کردند؛ این زندگی جمعی دارای ویژگی‌هایی با فرهنگ ایرانی و اسلامی بود اما امروز همین تعداد کم یا زیاد در زندگی آپارتمانی محصور شده‌اند.

ایلنا: مفهوم و هویت کوچه‌های شهر باید با فرهنگ‌سازی و ایده‌های مبتکرانه در حوزه مدیریت شهری بازیابی شده و در قالب زندگی آپارتمانی نمود پیدا کند.

به گزارش ایلنا، حسن بیادی نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در گفت‌وگو با ستاد خبری نخستین جشنواره انتخاب کوچه‌های زیبا، با بیان اینکه کوچه‌های کنونی شهر تهران از ماهیت و هویت واقعی خود فاصله گرفته‌اند، افزود: «طراحی شهر تهران در سنوات گذشته آن را به سمت و سویی برده که مفاهیم معنوی و هویتی بسیاری همچون معنای قدیمی کوچه در زندگی شهری از بین رفته است، اما باید این مفاهیم را دوباره به شهر بازگرداند.»

وی افزود: «اینکه با وجود محو شدن برخی از مولفه‌های شهری در میان شهروندان، برخی دستگاه‌های شهری همچون سازمان زیباسازی و ستاد هماهنگی شورایاری‌ها همچنان به دنبال توجه به اهیمت و تاثیرگذاری آن‌ها هستند، جای تشکر دارد اما باید قبول کرد که در عصر کنونی امکان زنده کردن لفظ و مفهوم کوچه با ویژگی‌های گذشته، امری سخت و حتی غیر ممکن است.»

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر اینکه امروز مفهوم کوچه در زندگی آپارتمانی استحاله و خلاصه شده است، تصریح کرد: «زمانی در یک کوچه تعدادی خانوار کم یا زیاد کنار هم بودند و زندگی شهری را با یکدیگر تجربه می‌کردند؛ این زندگی جمعی دارای ویژگی‌هایی با فرهنگ ایرانی و اسلامی بود اما امروز همین تعداد کم یا زیاد در زندگی آپارتمانی محصور شده‌اند.»

بیادی افزود: «باید با فرهنگ سازی لازم در آپارتمان نشینی کارکردهای کوچه‌های قدیمی را ایجاد و بازتعریف کنیم. در واقع به این وسیله باید هویت از دست رفته کوچه‌ها را در آپارتمان زنده کنیم.»

وی با اشاره به اینکه محبت‌ها، علایق و صمیمت میان افراد کوچه می‌تواند در میان همسایگان آپارتمان نشین نیز ایجاد شود، گفت: «دستیابی به این هدف غایی تنها با فرهنگ سازی می‌سر می‌شود؛ بی‌شک برپایی جشنواره کوچه‌های زیبا نیز می‌تواند در دستیابی به این هدف موثر باشند.»

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر