کد خبر: 69627 A

مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور:

در بسیاری از کشورها ساعت جمعیتی وجود دارد و علاوه بر نمایش پویایی جمعیت، میزان جمعیت در هر روز و افزایش طبیعی جمعیت در فاصله دو سرشماری را نشان می‌دهد. ضمن اینکه جنبه هشدار و آگاه سازی را نیز دارد.

ایلنا:‌ مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه ساعت جمعیتی، نوعی آمار لحظه‌ای است که پویایی و تحولات جمعیتی را به صورت نمادین نمایش می‌دهد، گفت: ساعت جمعیتی نشان دهنده میزان جمعیت در فاصله میان دو سرشماری است.

به گزارش ایلنا، علی اکبر محزون گفت: در حال حاضر سایت مرکز آمار، ساعت جمعیتی کشور را بر اساس یک فرمول خاص نمایش می‌دهد.

وی با بیان اینکه ساعت جمعیتی کشور هم اکنون در سایت مرکز آمار ایران درج شده است، گفت: در بخشی از سایت رسمی سازمان ثبت احوال نیز، در اقدامی نمادین، شمار تولد و فوت در لحظه را به نمایش می‌گذارد، ضمن اینکه افزایش طبیعی جمعیت در هر لحظه نیز در این بخش درج شده است که می‌توان آن را به نتایج آخرین سرشماری افزود و از میزان جمعیت در حال حاضر مطلع شد.

محزون توضیح داد: میزان دقیق جمعیت به چهار پارامتر تولد، فوت، مهاجرت به داخل و مهاجرت به خارج بستگی دارد، اما در سایت ثبت احوال آمار منتشر شده مربوط میزان افزایش طبیعی جمعیت است که از حاصل تفاضل تعداد تولد و فوت بدست می‌آید و مهاجرت در آن لحاظ نشده است.

به گفته مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال، در سایت سازمان ثبت احوال، آمار لحظه‌ای جهان نیز درج شده که از یکی از سایت‌های رسمی خارج کشور تغذیه می‌شود.

وی بر ضرورت پیش بینی یک ساعت جمعیتی واحد و رسمی در کشور، که بر مبنای آمارهای به روز پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت احوال تغذیه شود تاکید کرد و افزود: در بسیاری از کشورها ساعت جمعیتی وجود دارد و علاوه بر نمایش پویایی جمعیت، میزان جمعیت در هر روز و افزایش طبیعی جمعیت در فاصله دو سرشماری را نشان می‌دهد. ضمن اینکه جنبه هشدار و آگاه سازی را نیز دارد.

محزون خاطرنشان کرد: در برخی از کشورها علاوه بر ساعت جمعیتی، ساعت مصرف آب، سوخت و سایر منابع طبیعی نیز در اقدامی نمادین، به نمایش گذاشته می‌شود که جنبه هشداری دارد و نشان می‌دهد که در هر لحظه چه میزان از این منابع مصرف می‌شود. اما در کشور ما هنوزسایت جامعی طراحی نشده است که هم آمار جمعیتی را براساس پایگاه اطلاعات جمعیتی ثبت احوال نشان دهد و هم در صورت امکان، آمارهای مصرف منابع طبیعی را نیز به این شکل به نمایش بگذارد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر