کد خبر: 69661 A

در دومین شماره اطلس خلیج فارس تلاش شده تا از مقالات اندیشمندان در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گیرد و با همکاری برنامه جهانی اسکان بشر UN- HABITAT این کتاب را منتشر کنیم.

ایلنا: معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران و رئیس اطلس خلیج فارس گفت: با توجه به اینکه منطقه خلیج فارس به عنوان یک هلال حاصلخیز یاد شده و برای نخستین بار این منطقه به عنوان گهواره تمدن معرفی شده است باید با توجه به جایگاه ویژه‌ای که دارد، باید از جنبه‌های مختلف مورد تحلیل، بررسی و توجه قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، سید محمد مجابی با اشاره به اینکه تهیه اطلس خلیج فارس از جنبه‌های مختلفی می‌تواند بحث‌های این منطقه را دنبال کند، افزود: نخستین مباحث مطرح شده در این اطلس تیپولوژی معماری منطقه، تیپلوژی فضاهای عمومی منطقه و سکونتگاه انسانی و گوناگونی هویت‌های شهری در منطقه خلیج فارس پرداخته است.

معاون علم و فناوری مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران اظهار کرد: خوشبختانه کار تحقیقی خوبی توسط دانشگاه مترو پولیتن لندن دراین زمینه صورت گرفته است و نتیجه این تحقیق به عنوان یک کتاب توسط سازمان اسکان بشر ملل متحد به چاپ رسیده است.

وی در ادامه افزود: اطلس باید مسیر خود را ادامه دهد تا در شماره‌های بعدی بتواند از جنبه‌های مختلف تمامی سکونتگاه‌هایی که در این منطقه است را معرفی کند.

مجابی از منطقه خلیج فارس به عنوان منطقه‌ای یکپارچه یاد کرد و گفت: این منطقه داراری ویژگی‌های منحصر به فرد خود است و با توجه به این موضوع بوده که سازمان ملل نسبت به انتشار اطلس کمک و مساعدت کرده است.

وی با بیان اینکه اکنون دومین اطلس خلیج فارس در حال تهیه شدن است، افزود: سه محور محیط زیست، انرژی و منظر شهری برای این اطلس در نظر گرفته شده است.

رئیس اطلس خلیج فارس خاطر نشان کرد: در دومین شماره اطلس خلیج فارس تلاش شده تا از مقالات اندیشمندان در سطح بین المللی مورد استفاده قرار گیرد و با همکاری برنامه جهانی اسکان بشر UN- HABITAT این کتاب را منتشر کنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر