کد خبر: 69677 A

در حال حاضر بخش عمده آبهای سطحی غیرقابل استفاده است که با تکمیل و احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فرصت ذخیره سازی حجم زیادی از آبهای سطحی و استفاده از آن در آبیاری زمین های کشاورزی و باغ ها فراهم می شود.

ایلنا: با هدف برنامه ریزی در اجرای توسعه پایدار شهری و حفظ محیط زیست 157 کیلومتر شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی در غرب تهران احداث شد.

به گزارش ایلنا، مسعود رضا رئیس دانا،معاون فنی وعمران منطقه 5 در خصوص اجرا و اهداف طرح گفت: به منظور جلوگیری از روان شدن آب های سطحی در هنگام بارندگی در سطح معابر اصلی و بزرگراهی غرب تهران، طرح تکمیل و بهسازی شبکه جمع آوری و هدایت آب های سطحی اجرا شد.

وی افزود: پس از بازدیدهای مستمر ناظران عمرانی از معابر، انهار نا مناسب و یا فرسوده در نواحی 7 گانه منطقه شناسایی عملیات نهرسازی شامل احداث تک جدول، نهر رو باز، نهر سر پوشیده و لوله گذاری و... انجام شد.

وی ادامه داد: در حال حاضر بخش عمده آبهای سطحی غیرقابل استفاده است که با تکمیل و احداث شبکه جمع آوری و هدایت آبهای سطحی فرصت ذخیره سازی حجم زیادی از آبهای سطحی و استفاده از آن در آبیاری زمین های کشاورزی و باغ ها فراهم می گردد.

رئیس دانا ادامه داد: با اقدامات صورت گرفته 157کیلومتر شبکه جمع آوری آبهای سطحی منطقه توسعه وساماندهی شد.
معاون فنی وعمران منطقه پنج گفت: با بهسازی و مرمت جداول فرسوده معابر شهری که چهره نازیبایی را در معابر بزرگراهی و شریانی ایجاد کرده بود ساماندهی شد.

وی با اشاره به شیب معابر دربرخی از محلات سطح منطقه که هدایت آبهای سطحی به درستی انجام نمی شود گفت: بدین منظور در دربرخی نقاط که به لحاظ شیب نامناسب امکان هدایت آبهای سطحی ازطریق کانال وانهار وجود ندارد چاه جذبی احداث شد.

شهرداری منطقه 5
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر