کد خبر: 74703 A

در جلسه علنی شورای شهر تصویب شد؛

این امتیاز در بسیاری از مناطق در حال رخ دادن است و اگر هر تصمیمی نسبت به آن گرفته شود با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم شوک به بازار مسکن وارد می شود.

ایلنا: اعضای شورای شهر تهران در جلسه علنی امروز بر اساس طرحی امتیازات بافت های ناپایدار شهر تهران را در برخی مناطق خواستار شدند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، یک فوریت طرح حذف نقشه های بافت ناپایدار از طرح تفصیلی مصوب شهر تهران در جله علنی امروز بررسی و به تصویب رسید.

معصومه ابتکار عضو کمیسیون عمران و توسعه شورای شهر تهران در این باره گفت: در برخی از مناطق به ویژه منطقه یک امتیازاتی را به بافت های ناپایدار داده شده است که مد نظر شورا نیست. همچنین این امتیازات با معیار و ضوابط شهرسازی برای نوسازی بافت های فرسوده همخوانی ندارد.

وی با بیان اینکه بهتر است این امتیازات لغو شود اعلام کرد: امتیازات برای بافت های فرسوده باید بر اساس ریزدانگی، ناپایداری و فرسودگی باشد و نباید تنها برای ناپایداری امتیاز داد.

علیرضا دبیر عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران نیز در این باره گفت: این امتیاز در بسیاری از مناطق در حال رخ دادن است و اگر هر تصمیمی نسبت به آن گرفته شود با توجه به اینکه در آستانه انتخابات هستیم شوک به بازار مسکن وارد می شود از این رو پیشنهاد می کنم بررسی آن به جلسه غیرعلنی موکول شود.

مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به اظهار نظر دبیر گفت: بررسی این طرح سه ماه عقب افتاده است و دیگر نمی توانیم آن را به تاخیر بیندازیم.

وی با اشاره به اینکه در پایان سال گذشته اصلاح طرح تفصیلی انجام شد گفت: طرح تفصیلی مجدد بررسی و اصلاحات مد نظر ما نیز اعمال شد. منطقه یک تنها در دو نقطه کوچک بافت ناپایدار داشت که امتیازات آن حذف شده است.

رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: درباره سایر مناطق نیز باید بر اساس نقشه امتیازات بافت ناپایدار حذف شود.

علیرضا جعفری مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران نیز که در جلسه حضور داشت در این باره گفت: بحث ناپایدار بودن در مناطق یک تا 6 مجددا در حال بررسی است و کمیسیون ماده 5 نیز مشاوری برای این منظور دارد و مشاور در حال بررسی است.

 

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر