کد خبر: 75700 A

با تهیه این دستورالعمل موضوع نظارت کلی در تهیه نقشه ها و اجرای آن دنبال می شود که باید در این راستا ساختاری برای نظارت عالیه بر مناسب سازی فضاهای شهری ایجاد شود.

ایلنا: مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهران با تاکید بر اهمیت مناسب سازی فضاهای شهری برای کم توانان جسمی گفت: در مجموع اقدامات خوبی در مناسب سازی فضاهای شهری تهران انجام شده و این اقدام درسال گذشته نسبت به سال 90، رشد 50 درصدی داشته است.

به گزارش ایلنا، جواد کریمیان اقبال با اشاره به اقدامات انجام شده در خصوص مناسب سازی فضاهای شهری گفت: تاکنون دستور العمل ضوابط و مقررات در بحث مناسب سازی برای انواع کاربری های به ویزه در زمینه کاربری های مسکونی و فضای سبز آماده شده شده است.

وی افزود: برای سایر کاربری ها مانند کاربری های تجاری و فرهنگی نیز این دستورالعمل در حال تهیه است تا به این ترتیب مناسب سازی فضاهای شهری تهران از دستورالعمل مدونی برخوردار باشد.

مدیر کل معماری و ساختمان شهرداری تهرات خاطر نشان کرد: با تهیه این دستورالعمل موضوع نظارت کلی در تهیه نقشه ها و اجرای آن دنبال می شود که باید در این راستا ساختاری برای نظارت عالیه بر مناسب سازی فضاهای شهری ایجاد شود.

کریمیان اقبال با اشاره به پیشرفت های انجام شده در مناسب سازی فضاهای شهری تهران تصریح کرد: در مجموع اقدامات خوبی در مناسب سازی فضاهای شهری تهران انجام شده است و می توان گفت که مناسب سازی فضاهای شهری درسال گذشته نسبت به سال 90، رشد 50 درصدی داشته است.

وی با تاکید بر اهمیت مناسب سازی فضاهای شهری خاطر نشان کرد: در این زمینه مناسب سازی در ساختمان های شهرداری به طور ویژه دنبال شده است و سعی شده تا در این ساختمان ها این موضوع به خوبی اجرا و بر آن نظارت شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر