کد خبر: 767 A

سهمیه بنزین شهریور ماه خودروهای شخصی و عمومی مانند ماه‌های گذشته است و ۲۵ لیتر بنزین هم به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با نرخ نیمه یارانه‌ای هر لیتر ۴۰۰ تومان واریز می‌شود.

ایلنا:‌ ۶۰ لیتر سهمیه بنزین شهریور ماه خودروهای شخصی و عمومی ساعت ۲۴ امشب در کارت‌های هوشمند سوخت واریز می‌شود.

به گزارش ایلنا،  سهمیه بنزین شهریور ماه خودروهای شخصی و عمومی مانند ماه‌های گذشته است و ۲۵ لیتر بنزین هم به کارت سوخت موتورسیکلت‌ها با نرخ نیمه یارانه‌ای هر لیتر ۴۰۰ تومان واریز می‌شود.

سهمیه سوخت خودروهای عمومی و خدماتی مطابق جدول سهمیه ماه گذشته واریز خواهد شد.

در شهریور همچنین ۵۰۰ لیتر بنزین با نرخ آزاد هر لیتر ۷۰۰ تومان در کارت‌های سوخت خودرو‌ها واریز می‌شود که در صورت اتمام سهمیه ۴۰۰ تومانی قابل استفاده خواهد بود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر