کد خبر: 78213 A

اسامی قطعی ائتلاف توسعه پایدار تهران برای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران اعلام شد.

ایلنا: اسامی قطعی ائتلاف توسعه پایدار تهران برای چهارمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر تهران اعلام شد.

به گزارش ایلنا، ستاد مرکزی این ائتلاف، فرهاد تیمورزاده (دکتری طب عمومی)، احمد مسجدجامعی (نماینده فعلی شورای شهر تهران)، محمدرضا حاتمی (دکتری زلزله شناسی)، سعید غفرانی (دکتری شهرسازی)، سید مناف هاشمی (دکتری برنامه ریزی شهری)، سید امیرحسین کسائی (دکتری طب عمومی)، رسول خادم (دانشجوی دکتری جامعه شناسی)، فتاح آقازاده (دانشجوی دکتری سیاستگذاری عمومی)، محمدرضا شمشیرگر (کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک)، رضا شادمان فر (کارشناسی ارشد مدیریت شهری)، صادق خلیلی عباس آبادی (کارشناسی ارشد مدیریت)، علی حسینی نژاد (کارشناسی ارشد هوش مصنوعی)، منیره نامداری (دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره خانواده) و بیتا تیموری (کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی) اسامی کاندیداهای ائتلاف توسعه پایدار تهران هستند که با عنوان محوری «شورایی از متخصصان شهر» و شعار «اداره تهران مبتنی بر دانش و برنامه» تنظیم شده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر