کد خبر: 80760 A

هرگونه خبری مربوط به حمایت خانه مداحان كشور از ائتلاف های انتخاباتی شورای شهررا تكذیب می كنم.

ایلنا: مدیرروابط عمومی خانه مداحان كشور خبرمنتشره مبنی بر حمایت جامعه مداحان کل کشور از کاندیداهای ائتلاف ترنم اندیشه های جوان برای شوراهای شهر تهران را تكذیب كرد.

جواداحمدی درگفت‌وگو با ایلنا افزود: مطلع شدیم یكی ازائتلاف های انتخاباتی شورای شهرتهران تحت عنوان ترنم اندیشه‌های جوان بدون هماهنگی باخانه مداحان اسامی چند از اعضای هیات هیات مدیره خانه مداحان را به عنوان حامی این ائتلاف در تبلیغات و اخبار خود ذكر كرده اند.

مدیر روابط عمومی خانه مداحان كشور تصریح كرد: هرگونه خبری مربوط به حمایت خانه مداحان كشور از ائتلاف های انتخاباتی شورای شهررا تكذیب می‌كنم.

به گزارش ایلنا؛ درخبره منتشره آمده بود؛ کاندیداهای ائتلاف ترنم اندیشه‌های جوان در نشست خانه مداحان حضور یافتند ودر این نشست اعضاء جامعه مداحان کل کشور از جمله مداحان معروفی همچون حاج علی آهی، حاج یداله بهتاش، حاج محسن طاهری، حاج محمدرضا طاهری، حاج مرتضی طاهری و حاج علی آیینه چی، از این ائتلاف حمایت كردند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر