کد خبر: 82711 A

جوابیه سازمان زیباسازی به خبر ایلنا؛

کلیه هزینه های مالی که در پروژه پیاده راه سازی 17 شهریور صورت گرفته براساس مواد قانونی و دستور کمیسیون ماده 5 بوده و اقدامی خارج از آن، از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت نگرفته است.

ایلنا: پیرو مصاحبه مدیرعامل محترم سازمان زیباسازی شهرداری تهران با خبرگزاری ایلنا، این سازمان ضمن تکذیب فاقد سند بودن هزینه کرد‌های پروژه پیاده راه امام حسین(ع) جوابیه‌ای به این خبرگزاری ارسال کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، جوابیه سازمان زیباسازی به این شرح است، با توجه به اینکه آن خبرگزاری محترم اقدام به انتشار خبری از قول مدیرعامل سازمان زیباسازی شهر تهران، دکتر سید محمد جواد شوشتری کرده که در آن عنوان شده: "برای این پروژه هزینه فاقد سند وجود دارد و مبلغ آن میان 5 تا 8 میلیارد است" گفتنی است کلیه هزینه های مالی که در پروژه پیاده راه سازی 17 شهریور صورت گرفته براساس مواد قانونی و دستور کمیسیون ماده 5 بوده و اقدامی خارج از آن، از سوی سازمان زیباسازی شهر تهران صورت نگرفته است.

از سوی دیگر پروژه پیاده راه 17 شهریور، حد فاصل میدان امام حسین(ع) و میدان شهدا، پروژه ای کارشناسی است که با نظارت و تصمیم گیری شورای شهر تهران پیش رفته است از این رو هیچ گونه فعالیت و هزینه ای بدون وجود سند در آنجا انجام نشده است و طبق مصاحبه رییس محترم کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران با آن خبرگزاری محترم در تاریخ 14/8/1391، "پیاده رو 17 شهریور ردیف بودجه دارد" و کلیه هزینه هایی که برای پیشبرد این طرح صورت گرفته دارای سند بوده که این اسناد در سازمان زیباسازی شهر تهران موجود است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر