کد خبر: 90186 A

واکنش رئیس پلیس راهور ناجا به طرح مجلس؛

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1379، مقرر شد که نوعی روابط کاری میان راهنمایی ورانندگی و شهرداری تهران به وجود آید که البته این روابط به معنای الحاق راهنمایی و رانندگی به شهر‌داری‌ها نیست.

ایلنا: رئیس پلیس راهور ناجا، با بیان اینکه طرح واگذاری راهنمایی و رانندگی به شهرداری‌ تهران به کلان‌شهرها تعمیم داده می‌شود گفت: البته منظور از واگذاری، الحاق و زیر نظر رفتن راهنمایی و رانندگی به شهرداری نیست.

به گزارش ایلنا، سردار اسکندر مومنی با اشاره به بررسی طرح واگذاری امور راهنمایی و رانندگی کلانشهرها به شهر‌داری‌ها که بررسی آن در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور آغاز شده است، گفت: این طرح درباره روابط کاری بین شهرداری و راهنمایی و رانندگی است.

رئیس پلیس راهور ناجا افزود: بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در سال 1379، مقرر شد که نوعی روابط کاری میان راهنمایی ورانندگی و شهرداری تهران به وجود آید که البته این روابط به معنای الحاق راهنمایی و رانندگی به شهر‌داری‌ها نیست.

وی تصریح کرد: از آنجایی که تجربه روابط کاری میان راهنمایی و رانندگی تهران با شهرداری مثبت بوده، طرحی در کمیسیون شوراها مطرح شده که بر اساس آن، این روابط به سایر کلانشهرها تعمیم داده شود.

مومنی یادآور شد: قرار است این طرح پس از تهران در مشهد اجرا شود که البته این طرح در مراحل ابتدایی بوده و نهایی نشده است.

شماره‌گذاری خودرو‌ها با مجوز سازمان محیط زیست و استاندار انجام می‌شود

مومنی همچنین درباره شماره‌گذاری خورد‌روها که باید مجوز آن ابتدا از سوی سازمان محیط زیست و استانداری صادر شده و سپس به تأیید راهنمایی و رانندگی برسد گفت: رویه شماره‌گذاری خورد‌روها به این ترتیب است که هر خودرو برای شماره شدن نیازمند مجوز سازمان محیط زیست و سازمان استاندار است و پس از آن راهنمایی و رانندگی مجوز شماره‌گذاری را می‌دهد.

خودور‌سازان مکلف به تولید خودروهای با کیسه هوا هستند

رئیس پلیس راهور ناجا، همچنین درباره لزوم نصب کیسه هوا در خودروهای جدید، تصریح کرد: نصب کیسه هوا در خودروهای جدید یکی از شرایط سازمان استاندارد برای تولید خودروهای استاندارد است و تمامی خودرو‌سازان باید خود‌روهای سواری را با کیسه هوا تولید کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر