کد خبر: 94540 A

مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهرداری تهران:

هم اکنون در سال دوم اجرای طرح هستیم و مرحله تدقیق انجام شده است و در این سال کیفی سازی طرح تفصیلی به عنوان اولویت دنبال می‌شود.

ایلنا: مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهرداری شهرداری تهران با بیان اینکه طرح تفصیلی در بسیاری از موارد موفق عمل کرده است، گفت: در سال اول اجرای طرح تفصیلی فقط ۱۰ درصد این طرح دچار تغییر شد و مورد تدقیق قرار گرفت و به تناوب، شناسایی و رفع مشکلات در طول اجرای طرح انجام می‌شود تا درکنار کیفی سازی، این طرح با موفقیت در همه زمینه‌ها اجرا شود.

به گزارش ایلنا، "مجید پاکساز" با اشاره به اقدامات انجام شده در سال اول اجرای طرح تفصیلی گفت: در سال اول اجرای این طرح همه تلاش‌ها انجام شد تا موارد حیاتی و مشکلات فنی طرح شناسایی وبرطرف شود و با وجود آنکه طرح در بسیاری از موارد موفق بود اما در پاره‌ای موارد مشکلاتی وجود داشت و موجب نارضایتی شهروندان شده بود.

وی افزود: پهنه‌ها در گذرهای کم که به صورت کار و فعالیت یا مختلط تعریف شده بود و اصلا قابلیت این کاربری‌ها را نداشت از جمله این مشکلات بود و مردم نیز نارضایتی داشتند، چراکه نه در این فضا‌ها می‌توانستند کاربری کار و فعالیت داشته باشند و نه شهرداری می‌توانست جز این کاربری‌ها پروانه بدهد.

مدیر کل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران تصریح کرد: این موارد به عنوان مشکلات طرح در سال اول اجرا شناسایی شد و در این راستا پهنه‌ها طبقه‌بندی شده و پس از ارائه به کمیسیون ماده ۵ تدقیق شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین برخی ضوابط که دچار مشکل بودند نیز شناسایی و مورد اصلاح و تدقیق قرار گرفت و زیر پهنه‌ها و تعاریف جدیدی نیز به این طرح اضافه شد.

پاکساز در ادامه افزود: با توجه به اینکه این طرح باید برای شبکه‌ها تعیین تکلیف می‌کرد در این زمینه نیز وضع موجود و سابقه گذر‌ها بررسی شدند و حدود ۲۷۰۰ مغایرت که در شبکه بندی‌ها وجود داشت نیز شناسایی و برطرف شد.

وی با بیان اینکه در سال اول اجرا مشکلات طرح شناسایی شده است، گفت: هم اکنون در سال دوم اجرای طرح هستیم و مرحله تدقیق انجام شده است و در این سال کیفی سازی طرح تفصیلی به عنوان اولویت دنبال می‌شود.

پاکساز با اشاره به اقداماتی که در سال جاری در زمینه طرح تفصیلی انجام می‌شود، افزود: به دنبال آن هستیم تا در سال دوم اجرای طرح، خدمات به درستی تعریف و اجرا شوند و کیفیت شبکه‌ها، طرح‌های هم پیوند با طرح تفصیلی و خدمات ارتقا یابد تا با ابزار طرح تفصیلی موضوع کیفیت به خوبی به شهروندان عرضه شود.

مدیرکل شهرسازی و طرح‌های شهری شهرداری تهران تصریح کرد: در این زمینه همه منابع مور نیاز اعم از نرم افزار‌ها و سخت افزار و هر انچه که مورد نیاز بوده تجهیز شده است.

به گفته وی، در سال اول اجرای طرح تفصیلی فقط ۱۰ درصد طرح دچار تغییر شد و مورد تدقیق قرار گرفت و به تناوب، شناسایی مشکلات در طول اجرای طرح انجام می‌شود تا درکنار کیفی‌سازی سایر مشکلات احتمالی نیز برطرف شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر