کد خبر: 98884 A

نیازسنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین، برنامه‌ریزی، سازماندهی و هدایت آموزش های علمی كاربردی در جهت سیاست، برنامه ها و خط مشی های شهرداری تهران از اهداف تأسیس مؤسسه است.

ایلنا: معاون شهردار تهران گفت: اساسنامه نخستین مؤسسه عالی علمی كاربردی شهرداری تهران از سوی معاون آموزشی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شهرداری تهران ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، سید مناف هاشمی از إبلاغ اساسنامه نخستین مؤسسه عالی علمی كاربردی شهرداری تهران خبر داد و افزود: به منظور رفع نیازهای تخصصی شهرداری تهران به نیرو های كارامد، دانش‌آموخته و توانمند در زمنیه مأموریت های خود و نیل به اهداف سازمانی از جمله ارتقا و انتقال دانش كار، ایجاد مهارت های شغلی به منظور افزایش بهره وری مجوز ایجاد نخستین مؤسسه آموزش عالی علمی كاربردی أخذ شده است.

وی فرآهم نمودن امكانات ضروری برای تحقق اهداف مؤسسه را از جمله رسالت های آموزشی شهرداری تهران دانست و گفت: نیاز سنجی مستمر آموزشی مبتنی بر آمایش سرزمین،برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت آموزش های علمی كاربردی در جهت سیاست، برنامه ها و خط مشی های شهرداری تهران از اهداف تأسیس مؤسسه است.

معاون برنامه ریزی شهرداری تهران، تصریح کرد:‌ مؤسسه به دنبال آن است با پذیرش دانشجو در دوره های علمی كاربردی مصوب دانشگاه جامع علمی كاربردی برای مراكز آموزش علمی كاربردی شهرداری تهران به رفع برخی نیاز های سازمان بپردازد و با تایید ضرورت اجرای دوره های نیم سالی و پود مانی وكوتاه مدت علمی كاربردی متناسب با نیازهای شهرداری تهران و همچنین كمك به فرآهم کردن بسترهای لازم برای انجام پژوهش های كاربردی و فناوری و انجام فعالیت های دانش جویی، فرهنگی و اجتماعی در مراكز آموزش علمی كاربردی شهرداری تهران دانش شهری و مدیریت تخصصی رو ارتقا بخشد.

اساسنامه نخستین مؤسسه آموزش عالی علمی كاربردی شهرداری تهران اواخر مرداد ماه از سوی حسین نادری منش معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری به شهر دار تهران ابلاغ شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر