کد خبر: 99302 A

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مطرح کرد:

طی سال های اخیر شاهد برخی سیاست گذاری های نادرست در حوزه اقتصاد بودیم که نتیجه آن رکود تورمی و ایجاد هزینه های سنگین بر اقتصاد شده است.

ایلنا: عضو جامعه حسابداران رسمی ایران با اشاره به برخی چالش‌های پیشرو کشور در حوزه اقتصاد گفت: حجم بالای نقدینگی و تورم یکی چالش های اساسی کشور است که با توسعه فعالیت های مولد و پربازده در بخش تولیدی و هدایت نقدینگی ها به این بخش، می توان بخشی از تورم موجود را کنترل کرد.

به گزارش ایلنا، "حسین محمد پورزرندی" اظهارداشت: طی سال های اخیر شاهد برخی سیاست گذاری های نادرست در حوزه اقتصاد بودیم که نتیجه آن رکود تورمی و ایجاد هزینه های سنگین بر اقتصاد شده است.

وی تورم رکودی حاضر در اقتصاد را حامل آثار منفی شدید دانست و تصریح کرد: اگر امروز متوسط نرخ تورم به رشد چشمگیر و 31 درصدی رسیده، ناشی از سیاست گذاری هایی است که انبساط مالی، فقدان انضباط مالی و از سویی سیاست های انبساطی اعتباری برای فعالیت های غیر مولد و کم بازده را شامل شده و نیاز به اصلاحات جدی و اساسی دارد.

پورزرندی برآیند شرایط کنونی موجود در اقتصاد کشور را کاهش تقاضا برای نیروی کار، تعدیل نیروی کار و بخشی دیگر نیز حفظ اشتغال غیر مولد دانست که در نهایت فشاز هزینه ای دو چندان بر کشور ایجاد خواهد کرد.

عضو جامعه حسابداران رسمی ایران از برداشت بیش از حد منابع ارزی برای مخارج دولت به عنوان دیگر عامل موثر در تورم رکودی کشور یاد و تاکید کرد: این مسائل سبب کاهش قدرت خرید و ایجاد مشکلات معیشتی در کوتاه مدت شده و تاثیر منفی بر روند سرمایه گذاری وتشکیل سرمایه در دراز مدت خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: بازگرداندن چرخ حرکت به اقتصاد و بخش تولیدی کشور، راهکاری اصولی برای کنترل تورم و میل منفی آن از یک سو و اشتغالزایی از سوی دیگر به شمار می رود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر