کد خبر: 1322 A

مدرسه امامیه که یکی از بناهای تاریخی شهر اصفهان است به دلیل شرایط نادرست نگهداری از اماکن تاریخی در آستانه تخریب قرار دارد.

ایلنا: مدرسه امامیه اصفهان در آستانه تخریب قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار ایلنا مدرسه امامیه که یکی از بناهای تاریخی شهر اصفهان است به دلیل شرایط نادرست نگهداری از اماکن تاریخی در آستانه تخریب قرار دارد.

 ﻣﺪﺭسه ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﻛﻪ واقع ﺩﺭ ﺩﺍﺭﺍﻟﺴلطنه ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ ﺍﺳﺖ، در زمان ﺷﺎﻩ ﺳــﻠﻄﺎﻥ ﺣﺴﻴﻦ ﺻﻔﻮﻯ و در سال ۱۱۲۹ قمری وقف شده است.

ﺗﻨﻬﺎ ﻧﺴــخه ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺯ ﻭﻗﻔﻨﺎمه ﻣﺪﺭسه ﺍﻣﺎﻣﻴﻪ ﺑﻪ ﺷــﻤﺎﺭه ۱۵۱۸۱، ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺑﺨﺎنه ﻣﺠﻠﺲ ﺷــﻮﺭﺍﻯ ﺍﺳﻼﻣﻰ قرار دارد. ﺍﻳﻦ ﻧﺴﺨﻪ ۳۹ ﺑﺮگ دﺍﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻂ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻴﺮﻳﺰﻯ- ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺲ ﻗﺮﻥ ﺩﻭﺍﺯﺩﻫﻢ نوشته شده ﻭ ﺍﺯ آن ﻧﮕﻬﺪﺍﺭﻯ ﻣﻰ ﺷﻮﺩ.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر