کد خبر: 1847 A

مهاجری‌نژاد به ایلنا خبر داد:

بررسی ها نشان داده این گورها متعلق به دوران اشكانی است و در حال حاضر 90 درصد تدفین های كشف شده در گورستان تاریخی ملاماچه زیویه سقز مربوط به جنس مونث و تنها دو مورد مربوط به مردان است.

 سقز - ایلنا: سرپرست تیم کاوشگر گورستان تاریخی ملاماچه زیویه سقز از کشف دو تابوت تدفینی در این گورستان تاریخی خبر داد.

عبدالرضا مهاجری‌نژاد در گفتگو با ایلنا تصریح کرد: تاکنون دو تابوت سفالی تدفینی متعلق به یک زن، بچه و مرد که در یک گور دفن شده بودند در این گورستان کشف شده است.

وی با بیان اینكه تدفین تابوتهای كشف شده در منطقه زیویه سقز در نوع خود بی نظیر است، افزود: بررسیها نشان داده این گورها متعلق به دوران اشكانی است و در حال حاضر 90 درصد تدفینهای كشف شده مربوط به جنس مونث و تنها دو مورد مربوط به مردان است.

مهاجری‌نژاد به اطلاعات بدست آمده از كاوشهای اخیر در این گورستان اشاره کرد و گفت: نوع تدفین و معماری گورستان در منطقه بی سابقه است و گور اشخاصی كه موقعیت اجتماعی بالاتری داشته اند، با معماری خاصی و بصورت مقبره ای در دو یا سه سطح سنگ چین ساخته شده است.

وی یادآور شد: بررسیها نشان می دهد گورهایی كه بصورت دست كن حفاری شده، متعلق به اشخاصی است كه از موقعیت اجتماعی ضعیف تری برخوردار بوده اند.

وی در پایان با بیان اینکه ورودی‌های ایجاد شده در هر گور نشان دهنده راهروی عبور و مرور بازماندگان اموات است، خاطرنشان کرد: بعد از آخرین یا سومین تدفین، ورودی گور را با استفاده از تخته سنگ مسدود کرده‌اند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر