کد خبر: 42497 A

دستیابی به توسعه پایدار، بهبود اقدامات رفاهی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در بین مرتعداران، ایجاد نظام آماری مطلوب، تلفیق دانش بومی و ثبت جایگاه حقوقی مرتعداران از جمله اهداف برگزاری این نشست می باشد.

ایلنا: دستیابی به توسعه پایدار، بهبود اقدامات رفاهی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در بین مرتعداران، ایجاد نظام آماری مطلوب، تلفیق دانش بومی و ثبت جایگاه حقوقی مرتعداران از جمله اهداف برگزاری این نشست است.

به گزارش خبرنگار ایلنا اولین نشت هم اندیشی بهره برداران مراتع استان به منظور فراهم نمودن زیر ساخت ها وتهیه بستر مطلوب در جهت تشكیل انجمن صنفی كارفرمائی مرتعداران استان البرز برگزار شد.

این نشست با هدف بستر سازی اجرای هر چه مطلوبتر اصل 44 قانون اساسی، اجرای ماده 131 قانون كار جمهوری اسلامی ایران،دستیابی به توسعه پایدار،بهبود اقدامات رفاهی در جهت تحقق عدالت اجتماعی در بین مرتعداران، ایجاد نظام آماری مطلوب، تلفیق دانش بومی و ثبت جایگاه حقوقی مرتعداران استان البرز برگزار شد.

در این نشست که جمعی از مرتعداران نمونه استان،كارشناسان اداره كل تعاون،كار و رفاه اجتماعی استان و كارشناسان و معاونین اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرزحضور داشتند مقررشد انجمن صنفی كارفرمائی مرتعداران استان پس از طی مراحل قانونی نسبت به عضو پذیری از بین افرادی كه دارای طرح مرتعداری مصوب و یا پروانه چرای مرتعداری (كارت پروانه چرا) دام تمدید شده باشند اقدام کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر