کد خبر: 85113 A

معاون سازمان محیط زیست:

بهره‌وری آبیاری اراضی کشور حدود ۳۵ درصد است و این به آن معناست که حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب آب در این بخش هدر می‌رود.

ایلنا: معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه نیاز آبی کشور از ۱۳۵میلیارد متر مکعب در سال به زودی به ۲۰۰ میلیارد متر مکعب افزایش پیدا می‌کند، گفت: این در حالی است که سالانه حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود.

به گزارش ایلنا، "عبدالرضا کرباسی" با اشاره به اینکه بارش‌های آسمانی در ایران ثابت و به طور متوسط معادل ۴۰۰ میلیارد متر مکعب در سال است، اظهارداشت: با افزایش جمعیت و افزایش تولیدات کشاورزی و صنعتی، نیاز بیشتری به آب شیرین خواهد بود.

وی ادامه داد: نیاز آبی کشور از ۱۳۵ میلیارد متر مکعب به زودی به ۲۰۰ میلیارد متر مکعب خواهد رسید این در حالی است که میزان آب تجدید شونده کشور حدود ۱۵۰ میلیارد متر مکعب در سال است.

کرباسی تاکید کرد: متولی این امر باید با برنامه ریزی از هدر رفت بیشتر آب در بخش کشاورزی جلوگیری کند.

بهره‌وری ۳۵ درصدی آبیاری اراضی کشور

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با اعلام اینکه باید بهینه سازی مصرف آب صورت گیرد، گفت: بهره‌وری آبیاری اراضی کشور حدود ۳۵ درصد است و این به آن معناست که حدود ۴۰ میلیارد متر مکعب آب در این بخش هدر می‌رود.

کرباسی تاکید کرد: تا زمانی که بهره وری بخش کشاورزی پایین باشد، سیاست گذاری برای صرفه جویی در مصرف آب شرب و یا صنعتی جوابگوی جبران خسارات نخواهد بود.

وی ادامه داد: باید سیاست گذاری مصرف در سه بخش خانگی، کشاورزی و صنعتی هدف گذاری شود که با اجرای آن بدون شک بخش کشاورزی با هدرروی بیشتر آب و نیاز به سرمایه گذاری کمتر، اولین بخش خواهد بود که به صرفه جویی بزرگی دست خواهد یافت.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: فاضلاب‌های انسانی باید تصفیه شوند و در بخش کشاورزی و یا آبیاری فضای سبز مورد استفاده قرار گیرند.

وی اظهار داشت: تخلیه فاضلاب خام به محیط‌های دریایی بسیار خطرناک است و موجب آسیب جدی به منابع شیلاتی کشور و بروز بیماری در شناگر‌ها خواهد شد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر