کد خبر: 91235 A

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد:

محل‌های مناسب برای استقرار بویه‌های مزبور در آبهای ساحلی شمال و جنوب کشور، در قالب مطالعات علمی و دقیق در چند سناریو پیش بینی شده است.

ایلنا: معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه پایش محیط زیست دریایی از اولویت‌های برنامه‌های این سازمان است،‌ اظهار داشت: اطلاعات حاصل از سنجنده‌های ماهواره برای پایش پارامترهای مهم محیط زیست دریایی استفاده می‌شود.

به گزارش ایلنا، عبدالرضا کرباسی با بیان اینکه در مدیریت زیست محیطی اکوسیستم‌های دریایی کشور در اختیار داشتن اطلاعات قابل اعتماد و بهنگام از روند تغییرات پارامترهای شاخص زیستی و غیر زیستی دارای اهمیت است، اظهار داشت: این موضوع امکان پیش بینی برخی حوادث زیست محیطی مانند بروز پدیده شکوفایی مضر جلبکی و متعاقباً امکان کاهش خسارات احتمالی ناشی از آنها را فراهم می‌کند.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه پایش‌های زیست محیطی در الویت برنامه‌های معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفت، از تدوین سه برنامه کاری کلان پایش در حوزه محیط زیست دریایی خبر داد.

وی با بیان اینکه ارتقاء کیفی و انسجام بیشتر پایش‌های میدانی با در نظر گرفتن منابع مهم آلاینده اکوسیستم‌های دریایی کشور و امکانات و تجهیزات موجود در ادارات کل محیط زیست استان‌های ساحلی صورت گرفته است، اظهار داشت: حدود 25 پارامتر فیزیکی، شیمیایی و زیستی در آب و رسوبات به کلیه ادارات کل محیط زیست استان‌های ساحلی ابلاغ شده است.

کرباسی از ایجاد شبکه بویه‌های پایشی در راستای اجرای مصوبات یکی از سفرهای استانی هیئت دولت خبر داد و گفت: در یک برنامه‌ریزی منسجم و مستمر در فاز نخست خریداری و استقرار بویه پایشی واجد سنسورهای مرتبط با ثبت حدود 20 پارامتر مهم فیزیکی، شیمیایی و زیستی هواشناسی و محیط زیستی مد نظر قرار گرفته است.

وی ادامه داد: محل‌های مناسب برای استقرار بویه‌های مزبور در آبهای ساحلی شمال و جنوب کشور، در قالب مطالعات علمی و دقیق در چند سناریو پیش بینی شده است.

معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، استفاده از سنجنده های ماهواره‌ای برای پایش پهنه گسترده‌ای از آب‌های ساحلی و دریایی کشور نیز خبر داد و گفت: متعاقب برگزاری چند جلسه مدیریتی و کارشناسی با سازمان فضایی ایران مقرر شد که از اطلاعات حاصل از سنجنده‌های مستقر بر روی ماهواره‌های مرتبط منجمله MODIS و NOAA برای پایش برخی پارامترهای مهم محیط زیست دریایی مانند دما، کدورت، میزان کلروفیل، لکه‌های نفتی، تغییرات خطوط ساحلی، جنگل‌های حرا، صخره‌های مرجانی استفاده شود.

کرباسی همچنین از امکان دسترسی به اطلاعات پایشی آب‌های دریای کشور برای کلیه محققین و بهره برداران حقیقی و حقوقی خبر داد و افزود: این پایگاه اطلاعات داده مکانی محیط زیست دریایی در سال گذشته راه اندازی شد.

وی با اشاره به تعدد ارگان های ملی دخیل در پایش آبهای دریایی کشور و لزوم انسجام و هم افزایی بیشتر فعالیت‌های آنها، اظهار داشت: معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست اقداماتی را در قالب هدایت کمیته حفاظت محیط زیست دریایی و کنترل آلودگیهایی دریایی بعنوان زیر مجموعه شورای عالی اقیانوس شناسی کشور آغاز و در حال پیگیری تصویب پیشنهادات ارائه شده در شورای اقیانوس شناسی کشور است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر