کد خبر: 10057 A

صدای معلمان باید توسط مسئولان مدارس، نظام‌های آموزشی و مقامات دولتی شنیده شود/ دستمزد معلمان باید عادلانه و منصفانه تعین شود و پاداش به آنان نیز باید متناسب با اهمیت شغلی، قابلیت‌ها و مسئولیت‌های فردی معلمان در نظر گرفته شود.

ایلنا:‌ روسای یونسکو، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، برنامه عمران ملل متحد، سازمان بین المللی کار و سازمان بین المللی آموزش در پیامی مشترک به مناسبت روز جهانی معلم ۵ اکتبر ۲۰۱۲ برابر با ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۱ خواستار ایجاد فضای حمایتی از معلمان، فراهم ساختن آموزش مناسب برای آنان و پاسداری از حقوق معلمان شدند.

به گزارش ایلنا، در این متن آمده است: در روز جهانی معلم امسال، حمایت خود را از معلمان اعلام می‌کنیم. معلمان اساس مدارس مطلوب و مدارس مطلوب ارکان جوامع سالم و مردم سالارند.

معلمان عاملان اصلی تحقق اهداف آموزش برای همه هستند.

برای تحقق اهداف آموزش ابتدایی در سطح جهان تا سال ۲۰۱۵، طبق برآوردهای انجام شده، ۱ میلیون ۷۰۰ هزار پست دیگر برای معلمان مورد نیاز است. هنگامی که معلمان جدیدی را استخدام می‌کنیم، همچنان باید بهبود کیفی تدریس و یادگیری را تداوم بخشیم. دولت‌ها باید بر اساس قابلیت‌های مناسب، فرصت دسترسی به آموزش و پیشرفت مداوم حرفه‌ای برای معلمان فراهم آورند. جذب معلمان مختلف و متعهد، نیازمند فراهم کردن شرایی است که در آن به آزادی عمل و برابری شغلی آنان ارزش نهاده شود.

معلمان نیازمند آنند که در انجام مسئولیت‌های خود نسبت به دانش آموزان، مورد حمایت قرار گیرند. صدای معلمان باید توسط مسئولین مدارس، نظام‌های آموزشی و مقامات دولتی شنیده شود. دستمزد معلمان باید عادلانه و منصفانه تعین شود و پاداش به آنان نیز باید متناسب با اهمیت شغلی، قابلیت‌ها و مسئولیت‌های فردی معلمان در نظر گرفته شود.

معلمان نیز به نوبه خود، باید پاسخگوی دانش آموزان و جوامع خویش باشند. حرفه معلمی تشویق می‌شود تا آیین نامه رفتاری برای معلمان مبتنی بر معیارهای عالی اخلاقی و حرفه‌ای به سمت هدف تدریس موثر و برابر برای همه دانش آموزان را طراحی و اجرا نماید.

روز جهانی معلم فرصتی است برای قدردانی از زنان و مردانی که به ما الهام می‌بخشند، پرورشمان می‌دهند و ما را به چالش می‌طلبد. در این روز، ما خواستار ایجاد فضای حمایتی از معلمان، فراهم ساختن آموزش مناسبی برای آنان و پاسداری از حقوق معلمان هستیم.

برای بهبود کیفیت یادگیری برای همه، ما باید به دور تسلسل وضعیت حرفه‌ای معلمان که رو به سرازیری است، پایان دهیم. جهان از معلمان توقع بسیار دارد – آن‌ها نیز به نوبه خود حق دارند که به‌‌ همان اندازه از ما توقع داشته باشند. روز جهانی معلمان امسال فرصتی است تا از تمامی معلمان حمایت کنیم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر