کد خبر: 12900 A

مشاور وزیر آموزش و پرورش درگفت‌وگو با ایلنا:

بدون استثنا تفکر تمام معلمان الهی است و منابع و محتوای تالیف شده نیز خالی از این موضوع نیست.

ایلنا: تفکر سکولاریسم در نگرش معلمان تمام سطوح تحصیلی، کتابهای درسی و برنامه‌های موجود آموزشی وپرورشی حذف شده است.

محمد بنیادی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، ضمن بیان این مطلب گفت‌: براساس طرح تحول بنیادین آموزش وپرورش کتابهای درسی جدا از قرآن، نماز و اهل بیت نیست ‌بلکه با نگاه به آفرینش و رابطه بین خود و خدا تبیین شده است ‌. ‌

وی با تاکید بر حذف تفکر سکولاریسم از کتابهای درسی، افزود‌: مادی گرایی در کتاب‌های درسی نیست بلکه بر مبنای تحول بنیادین و آموزش و پرورش تربیت قرآنی باید ملاک عمل قرارگیرد.

مشاور وزیر آموزش و پرورش درامور قرآنی تصریح کرد‌: در طرح تحول بنیادین آموزش وپرورش هدف این است که تفکر طبیعت تبدیل به تفکر مخلوق شده و ازهمین رو دیگر جایی برای تفکر سکولاریسم نمی‌ماند.

به گفته مدیرکل قرآن، نماز و عترت وزارت آموزش و پرورش در تمام اجزای طرح تحول بنیادین بحث خود وخدا و مخلوق به خوبی تبیین شده است تا تربیت دینی حاصل شود‌. ‌

بنیادی با تاکید بر حذف سکولاریسم در نگرش معلمان در تمام سطوح تحصیلی گفت‌: البته بدون استثنا تفکر تمام معلمان الهی است همینطور منابع و محتوای تالیف شده نیز خالی از این موضوع نیست.

مشاور وزیر آموزش و پرورش درامور قرآنی تصریح کرد‌: معلمان از طریق سند تحول بنیادین و آموزش ضمن خدمت و بهره‌مندی از آموزه‌ها می‌توانندخلا‌ها را پر کنند.

بنیادی با اشاره به اینکه این برنامه‌ها و راهکار‌ها در سنوات گذشته شاید با این نگاه مدیریت نمی‌شد، افزود‌: در حال حاضر با تمام قوا این موضوع درحال تبیین شدن هستند و تمام زوایای آن مد نظر قرار گرفته است‌. ‌

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر