کد خبر: 1850 A

وزیر آموزش و پرورش خبر داد:

از مجموع دانشجویان، بیش از ۱۶ هزار دانشجوی نخبه و کارآمد مختص دوره ابتدایی است و در این دوره بکارگیری می‌شوند.

ایلنا: وزیر آموزش و پرورش گفت: اولویت اقدامات وزارت آموزش و پرورش، دوران ابتدایی است و وزارت آموزش و پرورش در برنامه‌ریزی‌های خود بگونه‌ای حرکت خواهد کرد که از بهترین نیروها در این دوره استفاده شود.

به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی وزیر آموزش و پرورش در گردهمایی معاونان آموزش ابتدایی سراسر کشور که در اردوگاه شهید باهنر تهران برگزار شد از آمادگی آموزش و پرورش برای آغاز سال تحصیلی جدید و استقرار نظام آموزشی ۳-۳-۶ خبر  داد و گفت: اولویت اقدامات وزارت آموزش و پرورش دوران ابتدایی است و وزارت آموزش و پرورش در برنامه‌ریزی‌های خود گونه‌ای حرکت خواهد کرد که از بهترین نیرو‌ها در این دوره استفاده شود.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیت دوره ابتدایی، ضرورت دارد مسئولان اداره‌های کل آموزش و پرورش سراسر کشور، برنامه‌های خود را معطوف به این دوره تحصیلی کرده و زنگ استقبال از سال تحصیلی جدید هم در مدارس ابتدایی نواخته شود.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه بیش از ۲۵ هزار دانشجو تا چهار سال آینده در وزارت آموزش و پرورش بکارگیری خواهند شد، ادامه داد: از مجموع دانشجویان، بیش از ۱۶ هزار دانشجوی نخبه و کارآمد مختص دوره ابتدایی است و در این دوره بکارگیری می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه وزارت آموزش و پرورش با توجه به اجرای سند تحول بنیادین، ۴۰ پروژه را به صورت همزمان اجرایی کرده است، اضافه کرد: تغییر مدارس از نوبت بعدظهر به نوبت صبح، استقرار نظام آموزشی ۳-۳-۶ ساماندهی کیفی نیروی انسانی در آموزش و پرورش، راه‌اندازی مدارس قرآنی و طرح تعطیلی پنج‌شنبه‌ها در مدارس از جمله اقدامات اجرایی وزارت آموزش و پرورش است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر