کد خبر: 2237 A

از سوی رییس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش؛

مراحل مصاحبه و نحوه گزینش معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران درآزمون ‌سراسری ‌۱۳۹۱ اعلام شد.

ایلنا: مراحل مصاحبه و نحوه گزینش معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران درآزمون ‌سراسری ‌۱۳۹۱ اعلام شد.

به گزارش ایلنا، اسدی گرمارودی، رییس مرکز برنامه ریزی و آموزش نیروی انسانی با اعلام این مطلب افزود: علاقمندان به تحصیل در رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی (وابسته به وزارت آموزش و پرورش)، که در زمان انتخاب رشته‌های تحصیلی، یک یا چند کدرشته از دانشگاه‌های فوق الذکر را در آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ خود انتخاب کرده‌اند، می‌رساند فهرست اسامی معرفی‌شدگان چند برابرظرفیت هر یک از رشته‌های تحصیلی از بین داوطلبانی که کدرشته محل‌های مؤسسات مذکور را انتخاب نموده و حدنصاب لازم را در چند برابر ظرفیت کسب کرده‌اند، با رعایت تقدم انتخاب رشته در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www. Sanjesh. org درج گردیده است.

اسدی گرمارودی افزود: این دسته از داوطلبان لازم است به این نکات توجه کنند که؛

۱- در گزینش نهایی هر رشته منحصراً کسانی قبول اعلام خواهند شد که در مصاحبه و یا سایر مراحل گزینش به شرح برنامه زمانی مندرج دراین اطلاعیه شرکت نموده و در این مرحله موفق شده باشند و صلاحیت عمومی آنان نیز توسط هیأت مرکزی گزینش این وززارتتائید شده و ضوابط انتخاب رشته فوق را رعایت نموده، همچنین حد نصاب نمره علمی نهایی برای هر رشته را نیز کسب نمایند، لازم به توضیح است که اسامی پذیرفته شدگان نهائی این دانشگاه‌ها به همراه نتایج سایر رشته‌های متمرکز آزمون سراسری درنیمه دوم شهریورماه اعلام خواهد شد.

۲- معرفی داوطلبان به عنوان چند برابر ظرفیت، به منزلة قبولی نهایی آنان نمی‌باشد و کلیه‌ معرفی‌شدگان‌ لازم‌ است‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ مختلف‌ گزینش‌ در تاریخ های‌ مقرر به‌ آدرس‌ تعیین‌ شده‌ در این اطلاعیه مراجعه‌ نمایند. بدیهی‌ است‌ عدم‌ مراجعه‌ برای‌ انجام‌ مراحل‌ گزینش‌ به‌ منزلة‌ انصراف‌ قطعی‌ از گزینش‌ در رشته‌ یا رشته‌های‌ ذی ربط تلقی‌ خواهد شد و در ستون نتیجه کارنامه نهائی کدرشته مربوطه آنان عددیک (۱) به منزله عدم داشتن شرایط گزینش رشته ذیربط درج می‌گردد.

۳- زمان مصاحبه و سایر مراحل گزینش برای تمام معرفی شدگان طبق برنامه اعلام شده ازسوی استان‌های مندرج دراین اطلاعیه است و این فرصت قابل تمدید و یا تکرار نمی‌باشد و برگزاری آن به صورت انفرادی برای هیچ داوطلبی و تحت هیچ شرایطی می‌سر نمی‌باشد.

۴- معرفی شدگان چند برابر ظرفیت درکلیه کدرشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش): داوطلبانی که فهرست اسامی آنان در ردیف معرفی‏شدگان چند برابر ظرفیت هر یک ازکدرشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی ـ تهران (وابسته به وزارت آموزش و پرورش) اعلام گردیده، لازم است برای انجام مراحل مختلف گزینش و انجام مصاحبه با در دست داشتن مدارک مورد نیاز و براساس برنامه زمانی مندرج در جدول شماره ۴ و با توجه به آدرس‌های تعیین شده در جدول شماره ۵ مراجعه نمایند.

تذکر مهم: انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی متمرکز دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی و دانشگاه فرهنگیان در آزمون سراسری سال ۱۳۹۱ در دو قسمت مجزا به شرح ذیل خواهد بود. معرفی شدگان دقت نمایند که می‌باید در مراحل مورد نظر شرکت نموده باشند.

الف): نحوه تکمیل و ارسال فرم مشخصات بررسی صلاحیت‌های عمومی گزینش

داوطلبانی که اسامی آنان جزء معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهیدرجایی اعلام شده است لازم بوده است طبق اطلاعیه مورخ ۱۸/۵/۹۱ مندرج در سایت این سازمان قبلاً یک نسخه پرینت فرم شماره «۱» مربوط به مشخصات فردی گزینش از سایت سازمان سنجش تهیه و نسبت به تکمیل دقیق آن و الصاق یک قطعه عکس به همراه مدارک مربوط اقدام و به وسیله پست پیشتاز به هسته گزینش آموزش و پرورش استان محل اقامت خود به نشانی مندرج در اطلاعیه قبلی اعلام شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور ارسال و یا تحویل نمایند.

ب): مصاحبه علمی- تخصصی

الف) جدول شماره «۵» نشانی و تلفن مراکز مجری مصاحبه گزینش و علمی – تخصصی برای معرفی شدگان چندبرابر ظرفیت آزمون سراسری ۱۳۹۱ دررشته‌های تحصیلی موردنیاز آموزش وپرورش در دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی و دانشگاه فرهنگیان می‌باشد. ب) عدم حضور درمصاحبه وسایر مراحل گزینش آن به هر دلیل، به منزله انصراف از تحصیل در رشته‌های موردنیاز آموزش وپرورش در دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی و دانشگاه فرهنگیان تلقی می‌گردد و مسئولیت آن صرفاً به عهده داوطلب خواهد بود. مطابق اعلام قبلی مندرج در اصلاحیه شماره (۱) دفترچه شماره (۲) راهنمای انتخاب رشته، ممکن است درصورت عدم تکمیل مراحل فرآیند جذب و پذیرش دانشجو، شروع سال تحصیلی به نیمسال دوم موکول شود. ج) از معرفی شدگانی که معدل کل آنان کمتر از ۱۴ و یا سلامت جسمانی لازم و یا استان بومی آنان مطابق شرایط تعریف شده در شرایط و ضوابط اختصاصی مندرج در دفترچه شماره (۲) راهنمایی انتخاب رشته و اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور برای رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص مورخ ۷/۴/۱۳۹۱ دارا نباشند، مصاحبه و بررسی صلاحیتهای اخلاقی و عمومی به عمل نخواهدآمد. د) موفقیت در مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت‌های عمومی به منزله قبولی فرد تلقی نمی‌گردد و داوطلبان باید حائز شرایط مصاحبه و بررسی صلاحیت‌های عمومی بوده و در گزینش علمی نهائی که براساس ضوابط سازمان سنجش آموزش کشور انجام می‌گردد دارای نمره علمی نهائی نیز باشند. هـ) محل تحصیل پذیرفته شدگان بعد از ثبت‌نام قطعی در پردیس محل قبولی، در بین واحدهای تابعه‌‌ همان پردیس در سطح استان تعیین خواهد شد.

مدارک مورد نیاز: اصل و یک برگ رو گرفت از مدارک (کارت ملی - شناسنامه - دیپلم و یا گواهی تأیید شده که معدل کل درآن قید شده است) -یک قطعه عکس ۴ ×۳ پشت نویسی شده (ترجیحاً عکسی که موقع ثبت نام در آزمون ازطریق پست الکترونیکی به سازمان سنجش ارسال شده است)

زمان مصاحبه: از روز سه‌شنبه مورخ ۷/۶/۱۳۹۱ لغایت روز سه‌شنبه مورخ ۱۴/ ۶/۱۳۹۱ از ساعت ۸: ۰۰ صبح الی ۱۳: ۰۰ و بعد از ظهر از ساعت ۱۴: ۳۰ الی ۲۰: ۰۰.

تذکر۱): تعیین مصاحبه معرفی شدگان ممکن است در روز مصاحبه داوطلب به روزهای بعد از تاریخ اعلام شده در جدول نیز ادامه یابد.

تذکر۲): اولویت انجام مصاحبه گزینش و علمی - تخصصی براساس حروف الفبا (حرف اول نام خانوادگی) خواهد بود.

تذکر۳): داوطلبان لازم است جهت انجام مصاحبه گزینش و علمی – تخصصی فقط بر اساس برنامه زمانی تعیین شده به شرح جدول شماره ۴ به محل مورد نظر به شرح جدول شماره ۵ این اطلاعیه مراجعه نمایند، در غیر اینصورت از داوطلب مراحل یاد شده به عمل نخواهد آمد. بدیهی است هر گونه تغییر در زمان انجام مصاحبه، توسط اداره کل آموزش و پرورش استان‌ها از طریق تماس تلفنی به اطلاع افراد خواهد رسید.

بنابراین گزارش جزئیات انجام مصاحبه و گزینش دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران به همراه جدول زمانبندی در سایت وزارت آموزش و پرورش قابل مشاهده است.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر