کد خبر: 37256 A

۲۵ بهمن؛

کلیه پذیرفته شدگان باید تمامی مدارک خود را تا ۵ بهمن تحویل دهند و در هر مرحله‌ای که گذرنامه آن‌ها صادر شد نسبت به تحویل آن تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه اقدام کنند.

ایلنا: یذیرفته شدگان در عمره دانشجویی تا ۲۵ بهمن ماه مهلت دارند نسبت به تحویل گذرنامه خود اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، تمامی پذیرفته شدگان در عمره دانشجویی اعم از مشمولین دانشجو و کسانی که اقدام به تمدید یا صدور گذرنامه کرده‌اند، باید تا ۲۵ بهمن گذرنامه خود را به رابطین عمره در دانشگاه محل تحصیل خود تحویل دهند.

بر اساس این گزارش، افرادی که دارای گذرنامه با اعتبار کافی هستند باید در این مرحله گذرنامه خود را با مدارک دیگر تحویل دانشگاه دهند.

به گزارش ایلنا، کلیه پذیرفته شدگان باید تمامی مدارک خود را تا ۵ بهمن تحویل دهند و در هر مرحله‌ای که گذرنامه آن‌ها صادر شد نسبت به تحویل آن تا تاریخ ۲۵ بهمن ماه اقدام کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر