کد خبر: 42689 A

با موافقت معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی:

برگزاری آزمون‌های استخدامی توسط مراکز و واحدهای مراکز آموزشی و پژوهشی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان سنجش آموزش کشور، مؤسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و پژوهشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی، صرفاً توسط آن‌ها مجاز می‌باشدو برگزاری توسط شرکتهای تعاونی متشکل از کار کنان آن‌ها (یا سایر عناوین مشابه) همانند سایر شرکت‌ها وموسسات خصوصی پس از تایید صلاحیت آن‌ها توسط معاونت امکان پذیر است.

ایلنا: معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی، سازمان آموزش فنی و حرفه ایی کشور را جزء سازمانهای صاحب صلاحیت برگزاری آزمون‌های استخدامی تعیین کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، ازسوی معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی، سازمان آموزش فنی و حرفه ایی کشور نیز جزء سازمانهای صاحب صلاحیت برای برگزاری آزمون‌های استخدامی تعیین شد.

بر این اساس، برگزاری آزمون‌های استخدامی توسط مراکز و واحدهای مراکز آموزشی و پژوهشی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، سازمان سنجش آموزش کشور، مؤسسات و مراکز آموزش عالی دولتی و پژوهشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی، صرفاً توسط آن‌ها مجاز می‌باشدو برگزاری توسط شرکتهای تعاونی متشکل از کار کنان آن‌ها (یا سایر عناوین مشابه) همانند سایر شرکت‌ها وموسسات خصوصی پس از تایید صلاحیت آن‌ها توسط معاونت امکان پذیراست.

لازم به ذکر است در بخشنامه شماره ۳۲۴۵۰/۹۰/۲۰۰ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۰ آمده است، هرگونه خدمات اشخاص حقوقی و مؤسسه‌های غیر دولتی در فرایند آزمون‌های استخدامی در صورتی مجاز است که گواهینامه تأیید صلاحیت را از معاونت راهبردی منابع انسانی این معاونت اخذ کرده باشند.

بدیهی است شرکت‌های تعاونی وابسته به مراکز مذکور در صورتی می‌توانند نسبت به برگزاری آزمونهای استخدامی اقدام کنند که مانند سایر اشخاص حقوقی و موسسات غیر دولتی گواهینامه تأیید صلاحیت را از معاونت راهبردی منابع انسانی این معاونت اخذ کنند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر