کد خبر: 479 A

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی درگفتگو با ایلنا:

برخی دلشان می‌خواهد یک جوی را درست کنند، البته دانشگاه هم نمی‌تواند و نباید تحت جوسازی‌ها قرار گیرد.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تفکیک جنسیتی رشته‌های آموزشی دردانشگاه علامه طباطبایی واقعیت ندارد.


حجت الاسلام سید صدرالدین شریعتی درگفت گو با ایلنا ضمن بیان این مطلب گفت: رشته‌های آموزشی دردانشگاه علامه به نسبت مساوی بین دخترو پسروجوددارد، مگراینکه یک رشته‌ای داوطلب نداشته باشد وگروه مربوطه به این دلیل پذیرش نکند. که البته این یک بحث دیگراست. 


وی با طرح این پرسش که چرا آنقدر برروی دانشگاه علامه طباطبایی حساسیت وجوددارد، تصریح کرد: برخی دلشان می‌خواهد یک جوی را درست کنند، البته دانشگاه هم نمی‌تواند اختیارش را به دست این جو و یا آن جو قراردهدو تحت تاثیر فضاساز‌یها قرار گیرد.


 شریعتی با اشاره به اینکه با درنظرگرفتن مقطع فوق لیسانیس حدود ۱۴۶رشته آموزشی در دانشگاه علامه طباطبایی داریم، افزود: یک سال ممکن است ظرفیت یک رشته به دلیل نبوداستاد و کلاس صفرشود و یک سال دیگربه دلیل وجود امکانات، پذیرش بیشتری صورت گیرد که این به معنای تفکیک جنسیتی رشته‌های آموزشی نیست و یک روش دردنیا است.


وی سرمایه گذاری دانشگاه علامه طباطبایی را بیشتردرمقاطع فوق لیسانس ودکتری عنوان کرد وافزود: ‌ مقطع دکتری با حدود۶۰رشته دراین دانشگاه توسعه جدی پیدا کرده است به طوری که چیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر پذیرش می‌شوند.


شریعتی با اشاره به اینکه دربرخی رشته‌ها به طورمعمول دختران داوطلب نیستند، افزود: آیا رشته‌هایی همانند کشاورزی ومعدن واقعا دخترانه است؟ چطور یک دختر می‌تواند زیرآفتاب و به سختی به مزرعه برود یا اینکه چطورمی تواند به معدن برود وسنگ بکند و به بیرون بیاورد؟ به طورحتم این یك ظلم به دختراست.


به گفته رئیس دانشگاه علامه طباطبایی این رشته‌ها برای دختران جز گرفتن مدرک، بازارکارندارد وتن‌ها آن‌ها را گرفتارمی کند.


وی خاطرنشان کرد: ‌هرفردی باید درراستای خواسته‌های درونی‌اش تحصیل کند، ازهمین رو باید در رشته‌هایی میدان کار برای دختران فراهم شود که متناسب با موقعیت آن‌ها باشد.


رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: ‌ با این وجود اعتقاد به تفکیک جنسیتی رشته‌های آموزشی نداریم وامسال نیز براساس سوابق و مجموعه‌های موجود همانند سال گذشته عمل كرده ایم.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر