کد خبر: 654 A

در نمایشگاه بین المللی قرآن کریم؛

واحد علوم و تحقیقات 4 عنوان پایان نامه مقطع دکتری 12 عنوان پایه نامه مقطع کارشناسی ارشد و 2 عنوان کتاب در این دوره از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ارائه کرد.

پایان نامه های دانشجویان مقطع دکتری رشته علوم قرآن و حدیث واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی در بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم به ترتیب موفق به کسب رتبه دوم و پایان نامه شایسته تقدیر، شدند.

 به گزارش ایلنا، پایان نامه سیده فاطمه حسینی میرصفی با عنوان گرایش اجتماعی در تفاسیر معاصر قرآن کریم و پایان نامه وریا حفیدی تحت عنوان تاثیر مبانی فکری آلوسی بر جنبه های ادبی تفسیر در بخش دانشگاهی بیستمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم پس از ارزیابی توسط هیأت داوران از میان پایان نامه های دانشگاه های سراسر کشور موفق به کسب امتیاز شدند.

لازم به ذکر این که واحد علوم و تحقیقات 4 عنوان پایان نامه مقطع دکتری 12 عنوان پایه نامه مقطع کارشناسی ارشد و 2 عنوان کتاب در این دوره از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم ارائه کرد.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر