کد خبر: 75548 A

مصاحبه متقاضیان دكتری تخصصی از یازدهم خرداد ماه آغاز خواهد شد و تا پایان مردادماه ادامه خواهد شد/ زمان مصاحبه سایر رشته های دكتری تخصصی به صورت روزانه اعلام خواهد شد.

ایلنا: زمان مصاحبه آزمون دكتری تخصصی و دوره بدون آزمون این مقطع برخی از رشته های دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد.

به گزارش ایلنا؛ دكتر ناصر اقبالی با اعلام این خبر گفت: زمان مصاحبه آزمون دكتری تخصصی و دوره بدون آزمون این مقطع برخی از رشته های دانشگاه آزاد اسلامی اعلام شد بر همین مبنا پذیرفته شدگان این مرحله به مرور جهت مصاحبه دعوت خواهند شد.

رئیس مركز آزمون در ادامه افزود: در حال حاضر 13 رشته بر روی سایت www.azmoon.net  اعلام شـده و داوطـلبان می توانند از زمان و محل دقیق مصاحبه خود اطلاع حاصل کنند.

اقبالی خاطرنشان كرد: مصاحبه متقاضیان دكتری تخصصی از یازدهم خرداد ماه آغاز خواهد شد و تا پایان مردادماه ادامه خواهد شد. ضمن اینكه زمان مصاحبه سایر رشته های دكتری تخصصی به صورت روزانه اعلام خواهد شد.

اقبالی در مورد رشته هایی كه در حال حاضر زمان مصاحبه آنها اعلام شده گفت: در حال حاضر رشته های 1- زبان و ادبیات عرب 2- مدیریت محیط زیست-مدیریت محیط زیست 3- مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست 4- فیزیك 5- ژئوفیزیك 6- هواشناسی 7- آمار 8- مهندسی محیط زیست 9- مهندسی مكانیك طراحی جامدات 10- مهندسی مكانیك تبدیل انرژی 11- مهندسی هوافضا 12- مهندسی سیستم های انرژی 13- محیط زیست، بر روی سایت www.azmoon.net اعلام شده كه داوطلبان می توانند از زمان مصاحبه خود اطلاع حاصل کنند.

اقـبـالـی در پـایـان تـوصیه كـرد: مـتقاضیان اگـر بـا سـؤال یـا ابـهامـی مـواجـه شـدنـد، مـی تـوانند از طـریـق سـایـت www.pubr-azmoon.com سؤال خود را مطرح یا به آدرس porsesh@azmoon.net ایمیل خود را ارسال نمایند تا كارشناسان مركز در اسرع وقت به آنها پاسخ گویند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر