کد خبر: 77302 A

دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر به همراه اساتید خود از بورس کالای ایران بازدید کردند.

دانشجویان مرکز آموزش علمی کاربردی خانه کارگر به همراه اساتید خود از بورس کالای ایران بازدید کردند.

به گزارش ایلنا،، دانشجویان رشته های حسابداری مالی و  حسابداری صنعتی جهت آشنایی با فرآیندهای مالی و نحوه عمل بورس کالای ایران از این شرکت بازدید و با شرکت در کارگاه آموزشی مربوطه که به صورت شبیه سازی شده انجام گردید با فعالیت های آن آشنا شدند.

لازم به توضیح است بر اساس سیاستهای آموزشی این مرکز آشنایی با فعالیتهای شغلی و کاربردی در زمره اساسی ترین  بخش های آموزش دانشجویان محسوب می شود.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر