کد خبر: 84949 A

داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با شانس قبولی ۸۳ درصد، باید ۲۵ سوال زبان و ادبیات فارسی با مدت زمان پاسخگویی ۱۸ دقیقه، ۲۵ سوال زبان عربی با مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه، ۲۵ سوال فرهنگ و معارف اسلامی با مدت زمان پاسخگویی ۷۵ دقیقه و ۲۵ سوال زبان انگلیسی با مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه پاسخ دهند.

ایلنا: رقابت داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با شرکت ۲۹۷ هزار و ۶۵۵ داوطلب آغاز شد.

به گزارش ایلنا، داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی با شانس قبولی ۸۳ درصد، باید ۲۵ سوال زبان و ادبیات فارسی با مدت زمان پاسخگویی ۱۸ دقیقه، ۲۵ سوال زبان عربی با مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه، ۲۵ سوال فرهنگ و معارف اسلامی با مدت زمان پاسخگویی ۷۵ دقیقه و ۲۵ سوال زبان انگلیسی با مدت زمان پاسخگویی ۲۰ دقیقه پاسخ دهند.

همچنین دفترچه اختصاصی گروه آزمایشی علوم انسانی برای کلیه داوطلبان این گروه، به جز داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که دارنده گواهینامه دوره پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی هستند، شامل یک دفترچه و برای داوطلبان دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی که دارنده گواهینامه دوره پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی هستند، دو دفترچه است.

داوطلبان باید به ۲۰ سوال ریاضی در ۲۵ دقیقه، ۱۵ سوال اقتصاد در ۱۰ دقیقه، ۳۰ سوال زبان و ادبیات فارسی (اختصاصی) در ۳۰ دقیقه، ۲۰ سوال زبان عربی (اختصاصی) در ۲۰ دقیقه، ۳۰ سوال تاریخ و جغرافیا در ۲۵ دقیقه، ۲۰ سوال علوم اجتماعی در ۱۵ دقیقه، ۲۵ سوال فلسفه و منطق در ۲۵ دقیقه، ۲۰ عنوان سوال روان‌شناسی در ۱۵ دقیقه، ۲۰ سوال اصول عقاید و فقه (مخصوص دیپلمه‌های علوم و معارف اسلامی که دارنده مدرک پیش دانشگاهی علوم و معارف اسلامی نظام جدید هستند) در ۲۰ دقیقه پاسخ دهند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر