کد خبر: 87157 A

معاون تحقیقات و فناوری:

بر این مبنا ۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد به همراه انستیتو پاستور ایران و بیمارستان شریعتی تهران در میان فهرست ۲۳۹۲ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی بر‌تر جهان قرار گرفته‌اند.

ایلنا: بر اساس جدید‌ترین رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی جهان توسط SCIMAGO Institutions Rankings هشت دانشگاه و مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت بهداشت در فهرست مؤسسات علمی بر‌تر جهان قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا به نقل از معاونت تحقیقات و فناوری، مصطفی قانعی با اعلام این خبر گفت: در نظام رتبه بندی SIR، برونداد علمی هر دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی برگزیده بر مبنای ۷ شاخص مختلف شامل تعداد مقالات، درصد مقالات دارای همکاری‌های بین المللی، شاخص تأثیر تحقیقات، مقالات با کیفیت بالا، اختصاصی بودن تحقیقات، نرخ برتری تحقیق و داشتن نقش رهبری در تولیدات علمی بررسی می‌شود.

وی با اشاره به جدید‌ترین رتبه بندی SIR در سال ۲۰۱۳ میلادی افزود: بر این مبنا ۶ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران، شهید بهشتی، شیراز، تبریز، اصفهان و مشهد به همراه انستیتو پاستور ایران و بیمارستان شریعتی تهران در میان فهرست ۲۳۹۲ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی بر‌تر جهان قرار گرفته‌اند.

معاون تحقیقات و فناوری گفت: روند رشد رتبه دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی حاکی از ارتقاء چشمگیر جایگاه آن‌ها بوده به گونه‌ای که دانشگاه علوم پزشکی تهران با ۸ رتبه بهبود به رتبه ۳۹۴، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با ۶۴ رتبه بهبود به رتبه ۱۰۲۵، دانشگاه علوم پزشکی شیراز با ۷۵ رتبه بهبود به رتبه ۱۱۰۴، دانشگاه علوم پزشکی تبریز با ۱۴۵ رتبه بهبود به رتبه ۱۳۸۶، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با ۱۶۹ رتبه بهبود به رتبه ۱۴۴۸، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با ۲۴۳ رتبه بهبود به رتبه ۱۵۹۶، انستیتو پاستور ایران با ۵۵۷ رتبه ارتقاء به رتبه ۲۰۰۲ و بیمارستان شریعتی تهران با ۶۴۷ رتبه بهبود به رتبه ۲۰۷۷ در میان دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی بر‌تر جهان دست یافته‌اند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر