کد خبر: 2535 A

مشاور وزیر دادگستری:

‌برخی از حقوقدانان بر این باورند كه مهریه را باید محدود كرد و برای آن سقفی تعیین كرد اما به نظر من مهریه و میزان آن امری شخصی است.

ایلنا: مشاور وزیر دادگستری گفت:‌ ‌شاید تعداد بالای سكه از نظر مالی فشاری به مردم وارد كند اما قطعا بنیان خانواده را نمی تواند حفظ كند.

پوران ولیون در گفت و گو با ایلنا، با بیان اینكه مهریه زیاد هم نتوانست بر كاهش آمار جدایی تاثیرگذار باشد، تصریح كرد:‌ برخی از تعداد بالای سكه رو ضامنی برای بقای زندگی می‌دانستند در حالی تجربه ثابت كرد كه مهریه ضامن داوم زندگی نیست.

وی ادامه داد:‌شاید تعداد بالای سكه از نظر مالی فشاری به مردم وارد كند اما قطعا بنیان خانواده را نمی تواند حفظ كند.

مشاور وزیر دادگستری با بیان اینكه نمی‌توان را مهریه را محدود كرد، گفت:‌برخی از حقوقدانان بر این باورند كه مهریه را باید محدود كرد و برای آن سقفی تعیین كرد اما به نظر من مهریه و میزام آن امری شخصی است.

ولیون با بیان اینكه هم اكنون میزان تعیین مهریه محدود شده است، افزود: متاسفانه هم اكنون نگاه فردگرایانه در مقوله ازدواج مشاهده می شود كه این مناسب نیست.

وی از بالار فتن سن ازدواج ابراز نگرانی كرد و گفت: در برخی موارد تنها به دلیل تعیین مهریه سنگین ازدواج ها صورت نمی‌گیرد و این زنگ خطری برای ما است.
مشاور وزیر دادگستری از دولت و حاكمیت خواست تا شرایط اشتغال مناسب و ازدواج را برای جوانان فراهم كند.

نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر